Spring til indhold

Aflæsning af vandmåler

Til forbrugere der er tilknyttet privat vandværk eller har egen brønd

  • Aflæsning af vandmåler til brug for afregning af spildevandsafgift til staten, vandafgift samt statsafgift af vand.
  • Er du tilmeldt Digital Post fra det offentlige, vil du modtage aflæsningskortet i din e-boks.

For at kunne fastsætte det virkelige vandforbrug til afregning over ejendomsskatten næste år, skal vi bede om aflæsning af vandmåler senest den 31. oktober.

Udfyld kortet med aflæsningen og indberet senest den 2. november.

Indberetningen skal ske på én af følgende måder:

  • Indberet oplysningerne her.
  • Indberet via trykknaptelefon på telefon 33 41 23 19. Oplysningerne til brug i servicetelefonen er angivet i feltet Kode.
  • Send kun kortet retur ( husk porto), hvis du ikke har benyttet internet eller Servicetelefonen.

Undlader du at indberette måleraflæsningen, og vandværket foretager aflæsning af vandmåleren, kan der opkræves et gebyr herfor.