Spring til indhold

Jordflytning

Når man skal flytte jord fra visse områder i kommunen, skal det anmeldes, at jorden flyttes. Anmeldelsen skal forhindre, at forurenet jord bliver spredt til uforurenede arealer.

Du skal anmelde flytning af:

  • Jord fra områdeklassificeret område.
  • Jord fra ejendomme, der er lettere forurenet.
  • Jord fra arealer, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven.
  • Jord fra offentlige vejarealer.
  • Jord, der er forurenet. F.eks. jord, der er misfarvet, lugter af olie, har indhold af asfalt eller affald, eller hvis du har viden om, at der har været forurenende aktiviteter på ejendommen.
  • Du finder regler om håndtering og anmeldelse af jord i kommunens Regulativ for jord.
  • Vejledning til FlytJord

Anmeld jordflytning