Spring til indhold

Demografisk udvikling

Seneste befolkningsprognose for Vordingborg Kommune er udarbejdet i marts 2022.
Prognosen viser at det samlede indbyggertal i 2033 vil være 45.005.
Pr. 1. januar 2022 er indbyggertallet opgjort til 45.358.
Det betyder et samlet fald på 353 indbyggere over de næste 10 år.
Det forventede fald i antal indbyggere er knap så udtalt som i tidligere års prognoser.
Der har været konstateret et fald i indbyggertallet de seneste år, men fra 2021 til 2022 stiger befolkningstallet dog med 87. At der netto er en stigning i befolkningstallet her, skyldes primært midlertidig tilgang af arbejdskraft til de større anlægsprojekter: Storstrøms- og Femernsund forbindelserne og off-shore faciliteter i Klintholm Havn

Forventningen til det samlede indbyggertal de næste 10 år er en faldende tendens. Den faldende tendens er aftagende over perioden og forventes at stagnere på med et indbyggertal på knap 45.000 i 2030. Der er enkelte aldersgrupper, der stiger en smule. Der ventes en stigning i antallet af 0-2 årige på 5% og en stigning i antallet af indbyggere over 80 år på 61%

Samlet set er det generelle billede for kommunens demografi uændret i forhold til tidligere år med en fortsat en tendens mod færre skolebørn, færre erhvervsaktive i alderen 16-64 år og flere ældre. 

Prognosetallene kan nær studeres i følgende dokumenter
(befolkningstallene er opgjort den 1. januar i året og faktuelle tal (Danmarks Statistik data) er markeret med lys farve):