Spring til indhold

Akut forurening

En akut forurening er en pludseligt opstået skade på miljøet. Eksempelvis spild af olie, gylle eller kemikalier på jord eller i vand.

MILJØUHELD I FORBINDELSE MED ULYKKE ELLER KATASTROFE

  • Stop forureningen.
  • Begræns udbredelsen mest muligt.
  • Ring til Alarmcentralen på 112

ANDRE MILJØUHELD

  • Stop forureningen.
  • Begræns udbredelsen mest muligt.
  • Kontakt politiet på 114.