Spring til indhold

Shelter

Nye regler i Bygningsreglementet giver mulighed for at bygge en shelter uden at du skal søge om byggetilladelse.

Hvis du ønsker at bygge en shelter skal følgende punkter overholdes. Kan de ikke det, skal der søges om byggetilladelse.

  • Bygningen skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for mindre bebyggelse anvendelseskategori 1 og 4, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.
  • Bygningen er ikke opvarmet.
  • Der er ikke installationer i bygningen, f.eks. toilet, vand eller varme.
  • Der er en eksisterende godkendt boligenhed på grunden.
  • Bygningen anvendes kun til privat brug.
  • Bygningen er højst i 1 etage og ikke hævet mere end 0,3 m over terræn.
  • Bygningen er højst 20 m2.

En shelter skal dog stadig overholde de gældende regler om afstande, højder og bebyggelsesprocent lige som andre beboelsesbygninger.

Er du i tvivl om dit byggeri kræver en byggetilladelse, kan du ringe til os og få en uddybende vejledning

Bor du i Landzone

Du skal være opmærksom på at hvis din ejendom ligger i en landzone, kræver opførelse af en shelter altid en landzonetilladelse.

Opdater BBR

Når dit byggeprojekt står færdigt, skal det registreres i BBR (Bygnings- og boligregistret). Det er dit ansvar som boligejer, at oplysningerne om din ejendom er korrekte.