Spring til indhold

Vedligeholdelse af vandløb

 • Kommunen har godt 150 km offentlige vandløb og 250 km private vandløb, som skal vedligeholdes.
 • De offentlige vandløb vedligeholdes af os, mens de private vandløb vedligeholdes af den enkelte bredejer.
 • Vedligeholdelsen på de offentlige vandløb er beskrevet i vandløbsregulativerne.
 • Kort over vandløb

Private vandløb

 • For private vandløb gælder, at det er den enkelte bredejer, der har ansvaret for vedligeholdelsen af vandløbet.
 • Læs mere i pjecen Vandløbsvedligeholdelse i højre side, om hvordan du vedligeholder dit vandløb, dræn og rørlagte vandløb. 

Offentlige vandløb

Om et vandløb er offentligt eller privat er historisk betinget.

 • Offentlige vandløb er tit større vandløb, hvor der er mange lodsejere, og hvor man engang har været uenige om fordelingen af udgifterne til vedligeholdelsen.
 • Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb er beskrevet i vandløbsregulativerne.
 • Hovedparten af de offentlige vandløb vedligeholdes af eksterne entreprenører.
 • Du kan i skemaet se, hvornår vi har afsluttet grødeskæringen i vandløbene.

Vandløbsråd

 • På denne side kan du finde oplysninger om vandløbsrådets arbejde.
 • Vandløbsrådet repræsenterer erhvervs- og grønne interesser omkring vandløbene.
 • Rådet består af 9 medlemmer samt repræsentanter for kommunen.
 • Rådet er nedsat i forbindelse med kommunens revision af regulativerne for de offentlige vandløb.
 • Rådet forventes at afslutte sit arbejde med anbefalinger til de kommende regulativer med udgangen af 2017.

Udgangspunkt for udarbejdelse af kommende vandløbsregulativer

Referater