Spring til indhold

Udgifter til H.M. Dronningens besøg 2023

H.M. Dronningen besøgte den 29. august 2023 Vordingborg Kommune i forbindelse med det årlige sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Programmet for Dronningens besøg så således ud:

  • Kongeskibet Dannebrog ankom til Vordingborg Sydhavn
  • Karettur gennem Vordingborg by
  • Præsentation af ’Vilde Vordingborg – Danmarks vildeste kommune’ på Kornerups Rådhus og Slotstorvet
  • Besøg hos Foreningen for Traditionelle Håndværk på Præstø Havn
  • Besøg og frokost på Hotel Frederiksminde i Præstø
  • Besøg på Radius Distillery ved Præstø
  • Besøg på Hårbølle Mejeri på Møn
  • Præsentation af virksomhederne ’Arcadia eFuels’ og ’Green2X’ samt byggeriet af Storstrømsbroen.

De samlede direkte udgifter for besøget udgør 353.353,05 kr. 

 

Fordelingen af udgifter er uddybet nedenfor:

 

Ankomst

Rød løber, Salutskud, Blomster, Officiel velkomst med KB på Kornerup Rådhus, Udstilling ”Vilde Vordingborg”: 22.567,50 kr. 

Diverse

Affaldssække, Sikkerhedsveste, Kabelbindere: 1.062,00 kr.  

Folkefest og borgerrettede tiltag

Aftenarrangement (scene, lyd, musik, telte, strøm, toiletter), Åben stald arrangement (toiletter, strøm), Æbler, Frøposer, Flag: 116.343,19 kr.

Frokost

Frokost på Frederiksminde: 41.920,00 kr.

Gave:

Tryk og redigering af boggave (inkl. 4 udgaver til bibliotekerne): 15.805,78 kr.

Kommunikation og markedsføring

Pressebus, Fotograf, Annoncering: 45.345,78 kr. 

Planlægning af fortropsbesøg:

Fortropsbesøg (kongehus sekretariat og Indenrigsministerie), Rekognosceringstur (Politi, PET, Forsvar): 31.201,00 kr. 

Politi og Forsvar

Aktivitet for værnepligtige, Toiletter, PET telt, Politi + Hjemmeværn kage: 34.107,80 kr.