Spring til indhold

BBR

 • Hvis du har rettelser eller ændringer dine BBR-oplysninger, kan du selv rette og indberette dem i selvbetjeningsløsningen "Ret BBR".
 • "Ret BBR" er udviklet, så du som boligejer, med dit NemID, selv kan gå ind og rette oplysninger om egen ejendom og sende ændringsforslagene til os. Vi behandler og godkender herefter ændringerne, inden de opdateres i BBR (Bygnings- og Boligregistret).
 • Det er dit ansvar som grundejer at alle oplysninger i BBR svarer til de faktiske forhold på din grund. Vi registrerer oplysningerne, men det er dig som grundejer, som til enhver tid er ansvarlig for at de er korrekte og lovlige - også selvom det er gamle registreringer fra tidligere ejer.

Ret BBR

 • Er der brug for hjælp, yder SKAT support til boligejere, der har brug for teknisk hjælp i forhold til "Ret BBR". Yderligere oplysninger finder du i "Ret BBR"
 • Da det er os, der er BBR-myndighed, giver SKAT ikke BBR-faglig eller forvaltningsmæssig hjælp. SKATs support henviser boligejere med BBR-faglige spørgsmål til den kommune, hvor ejendommen ligger.

Hvad er BBR ?

 • Bygnings og BoligRegisteret - BBR - er et landsdækkende register, som indeholder data om de faktiske forhold på din ejendom, f.eks. antal bygninger, arealer, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, varme-, toilet og badeforhold.
 • Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

Hvorfor indberette til BBR ?

Oplysningerne i BBR bruges bl.a. i forbindelse med

 • Salg af hus
 • Forsikringsspørgsmål
 • Ejendomsvurdering
 • Optagelse af nye lån
 • Boligydelse

Oplysningerne i BBR skal altid stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Derfor er det vigtig, at ejeren giver kommunen besked, hvis der sker ændringer på ejendommen i forhold til, hvad der står registreret i BBR.

Hvornår skal du rette i BBR

Der skal rettes i BBR:

 • når der ansøges om byggetilladelse, eller et byggeri anmeldes
 • når en bygning eller enhed overgår til anden anvendelse
 • når bolig- eller erhvervsenheder ned- eller sammenlægges, og når der gennemføres opdeling i ejerlejligheder
 • når du konstaterer fejl eller mangler på din BBR-meddelelse
 • Når ejendommen skifter opvarmning
 • når olietanken opsættes eller fjernes/afblændes
 • når solpaneler opsættes.

Du vil derefter modtage en ny og ajourført BBR-meddelelse fra kommunen.

Sådan får du en BBR-ejermeddelelse

 • Du kan udskrive en BBR-ejermeddelelse på www.ois.dk eller www.boligejer.dk. Det er gratis og kræver ikke NemID eller pinkode.
 • Ønsker du en BBR-ejermeddelelse udleveret af kommunen, opkræves der et administrationsgebyr på 70 kr. 
 • Ved ejerskifte og ved afslutning af byggesager vil du som ejer automatisk få udleveret en opdateret BBR-ejermeddelelse gratis.