Spring til indhold

Indkørsler

  • Det er forskelligt, hvor du skal ansøge, hvis du ønsker, at etablere en indkørsel. 

Kommuneveje og private fællesveje i by- eller sommerhusområder

  • Hvis du bor ud til en kommunevej eller en privat fællesvej i en by eller i et sommerhusområde, skal du søge om tilladelse hos Vordingborg Kommune til at etablere en ny indkørsel.
  • Du skal også søge om tilladelse, hvis du vil ændre eller flytte din eksisterende indkørsel

 

Ansøg om etablering af indkørsel

Se vejledning til indkørsler

Private fællesveje på landet

  • Hvis du bor ud til en privat fællesvej på landet, skal du ikke søge om tilladelse hos en myndighed til at etablere en ny indkørsel eller ændre en eksisterende indkørsel.
  • Det er de private ejere af vejen, som skal give tilladelse.

Statsveje

  • Hvis du bor ud til en statsvej og vil etablere en ny indkørsel eller ændre eller flytte en eksisterende indkørsel, skal du søge hos Vejdirektoratet.