Spring til indhold

Afbrænding af halm og andre afgrøder

 • Der er et generelt forbud mod afbrænding herunder afbrænding af halm og lignende.
 • Der er dog følgende udtagelser:
  1. Flammebehandling af ukrudt.
  2. Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
  3. Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
  4. Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
  5. Våde halmballer - afbrænding bør kun ske undtagelsesvis. Halmen bør i stedet spredes på marken og nedmuldes.
   Husk afbrænding af våde halmballer skal anmeldes til kommunen.
  6. Afbrænding af afklip fra landbrugets levende hegn, er tilladt hele året. Se regler i Vordingborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald § 15.
 • Reglerne for denne type afbrændinger er beskrevet i vejledningen til afbrændingsbekendtgørelsen, hvor du bl.a. finder afstandskravene.
  Desuden er der regler om afbrænding i bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding.

Hvis du vil vide mere om affald

Anmeldelse om afbrænding (mail)