Spring til indhold

Måger

Få gode råd til, hvordan du kan lave forebyggende tiltag mod måger, og få oplysninger om, hvor du kan søge hjælp til regulering af mågerne.

Måger er en naturlig del af bybilledet i alle landets havnebyer, men i løbet af de seneste år er mågerne i stigende antal rykket ind i mange byer. Mågernes ekskrementer, højlydte skrig i ynglesæsonen og deres jagt på føde kan give konflikter. Især i Vordingborg midtby oplever mange mågernes tilstedeværelse som en belastning.

Mågernes tilstedeværelse skyldes overvejende, at de har let adgang til føde og gode ynglesteder. Føden får de fra skraldespande, containere, andefodring, henkastet madaffald mv. og ynglesteder finder de på byens flade tage, hvor de er i fred for f.eks ræve.

Gode råd til selv at afhjælpe problemet

  • Undgå fodring af fugle på åbne foderpladser, som er tilgængelige for måger
  • Hold altid containere og skraldespande helt lukkede med fast låg
  • Beskyt foderbrættet mod store fugle med f.eks hønsenet
  • Opsaml madrester på åbne pladser
  • Forhindre redebygning ved brug af fysiske forhindringer som f.eks fuglepigge
  • Skræm mågerne væk. Fysisk og/eller ved anvendelse af forskellige former for fugleskræmsler
  • Fjern redemateriale fra dag 1, når ynglesæsonen starter i februar/marts
  • Undgå at skabe mulighed for nye redepladser ved nybyggeri eller renovering

Tilladelse til at regulere måger på din ejendom

Du kan som grundejer søge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere voksne sølvmåger samt deres reder, æg og unger på din ejendom.

Hvis du driver en virksomhed i en større lejet bygning, kan du som forpagter også søge Naturstyrelsen om reguleringstilladelse for bygningen.

Du kan endvidere søge Naturstyrelsen om reguleringstilladelse til at skyde voksne sølvmåger på dine egne eller forpagtede arealer uden for byen frem til 15. april.

Regulering af skadevoldende vildt - Ansøgning

Regulering af sølv- og stormmåger i Vordingborg midtby

Vordingborg Kommune har fået en generel tilladelse af Naturstyrelsen til at regulere voksne sølv- og stormmåger samt deres reder, æg og unger, inden for det afgrænsede område af Vordingborg midtby, som fremgår af kortet.

Ejer du en ejendom inden for det afgrænsede område, kan du i perioden 1. februar og frem til 15. august få hjælp via kommunen til regulering af sølvmåger på din ejendom.

Der er givet tilladelse til følgende:

  • Regulering af voksne sølv- og stormmåger ved skydning i perioden 1. februar og til 15. april. Desuden regulering af voksne ikke kønsmodne sølvmåger (grå måger) i perioden 1. februar til 15. august.
  • Regulering/nedtagning/oliering af reder samt reder med æg og yngel i perioden 1. april – 31. juli, når der maksimalt går 14 dage mellem hvert indgreb.

Bemærk dog at skydning er sidste mulighed, hvis anden form for regulering enten ikke er mulig eller har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Dette vurderer vi fra sag til sag.

Er du ejendomsejer, kan du give Vordingborg Kommune fuldmagt til at måtte regulere på din ejendom

Fuldmagt til regulering 

Er du nabo til en ejendom, der har en larmende mågekoloni på taget, så tag gerne en snak med din nabo. Du kan som nabo ikke bestille regulering af måger på naboejendommen eller andre ejendomme end din egen.

Giv os et praj hvis måger bygger reder eller larmer i byen

Ved at give os et praj om mågegener i byen, er du med til at hjælpe os med vores kortlægning af problemet og mågernes foretrukne opholdssteder. Så kan vi sætte strategisk ind i vores fremtidige hjælp til regulering.

Send os et praj