Spring til indhold

Tilskud til medicin

Lægemiddelstyrelsen bevilger 100 pct. tilskud til lægeordinerede lægemidler til personer, der er døende, når en læge har fastslået, at prognosen er kort levetid, og at hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs.

Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital. Derfor får de al medicin gratis, når de har en bevilling af terminaltilskud fra Lægemiddelstyrelsen.

Det er patientens læge eller sygehuset, der skal søge Lægemiddelstyrelsen om terminaltilskud. Lægen afgiver i ansøgningen en erklæring om, at patienten er berettiget til terminaltilskud.

Lægemiddelstyrelsen svarer på ansøgninger om terminaltilskud indenfor 1-2 dage. 
Tilskud til døende (terminalbevilling) betyder, at patienten får alle lægemidler, som er udskrevet på recept, gratis.
Terminaltilskud dækker ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter. Læs mere på siden på siden om sygeplejeartikler.