Spring til indhold

Stege-Udby Skovene

 • Tæt ved Stege by finder du Stege Skov, Udby Skov og Hegnede Skov. Skovene er ejet af Naturstyrelsen.
 • Der er gode faciliteter, afmærkede ruter og fin adgang til skovene med mulighed for parkering flere steder.
 • Skovene er plantet med danske arter af træer og buske, som tiltrækker mange arter af fugle og insekter.   

Stege Skov

 • Stege Skov er plantet i 2004 og ligger helt tæt på byen. Der er adgang fra Kobbelvej (Pilevejs forlængelse) og Klintevej. Skoven er offentlig og ejes af Naturstyrelsen.
 • På sundhedsstien ”Sjov og leg”, der er 2.4 km lang, vil især børn blive udfordret på de fantasifulde legeskulpturer langs stien. Ad sundhedsstierne kan du fortsætte ind i Udby Skov.
 • Den midterste del af skoven er reserveret til skoleskov. Børn fra skoler og daginstitutioner på Møn har været med til at plante træerne. På den åbne plads i skoleskoven er der etableret et muldtoilet og en bålhytte til udeundervisning, der også kan benyttes af alle andre udenfor skoletiden.
 • Nærmest Stege By er der lavet en hundeskov, hvor du kan slippe din hund løs. Husk, at hunden altid skal være under fuld kontrol, og brug de opstillede skraldespande til hundenes efterladenskaber. I resten af skovene skal hunden altid føres i snor.

Udby Skov

 • Udby Skov er plantet fra 1997 og frem. Du kommer ind i skoven fra de offentlige veje Trehøjevej og Dirkvej. Skoven er ejet af Naturstyrelsen.
 • Mosehældgårdpladsen er et godt sted at starte en skovtur. På den åbne plads er der shelter til overnatning, bålpladser, muldtoilet og vandhane. I hele Udby Skov kan du frit overnatte i små telte i op til to døgn.
 • Tæt på Mosehældgårdpladsen ligger Børneskoven, der ligesom skoleskoven i Stege Skov er plantet af børn fra skoler og daginstitutioner på Møn og Bogø.

Hegnede Skov

 • Hegnede Skov er den nyeste af de tre skove, plantet i 2006. Du kan komme til skoven fra Toftevej og Hovedskovvej.
 • Skoven er tilplantet med danske arter af træer og buske. De er plantet i bugtede rækker, der følger landskabet og kan give skovens besøgende en oplevelse af den naturnære skovdrift.