Spring til indhold

Flexboliger

Kommunalbestyrelsen har besluttet at suspendere flexboligordningen i købstæderne, så det er ikke længere muligt at få flexboligtilladelse i Vordingborg By, Præstø By og Stege By.

Dette er gældende fra 27. april 2022. Har du underskrevet en købsaftale inden denne dato vil du godt kunne nå at få flexboligtilladelse. Du kan læse nærmere om beslutningen under pkt. 22

Du kan se byafgrænsningen på nedenstående kort:

Forudsætningen for at få Flexboligtilladelse udenfor de 3 købsstader er generelt følgende:

  • Der er ikke tilknyttet landbrugspligt til ejendommen, eller erhvervelses-bopælspligten (10 år) på ejendommen er opfyldt, hvis ejendommen har landbrugspligt
  • Det er ejer (eller anden med fuldmagt fra ejer) der har ansøgt om tilladelsen

Endvidere skal vi gøre opmærksom på 

  • at tilladelsen følger boligen, og bortfalder ikke ved ejerskifte
  • at der iflg. Sommerhuslovens §1 ikke må ske erhvervsmæssig udlejning af boligen.
  • at hvis din ejendom ligger ud til en offentlig vej eller sti, samt privat fællesvej, er du ansvarlig for, at der ryddes for sne, i overensstemmelse med gældende regler for disse.

Ansøgning om Flexboligtilladelse kan sendes pr. e-mail til: tekpost@vordingborg.dk