Spring til indhold

Flexboliger

Det er muligt at søge flexboligtilladelse til alle boliger i kommunen.

Forudsætningerne for at få flexboligtilladelse er generelt:

  • Der er ikke tilknyttet landbrugspligt til ejendommen, eller erhvervelses-bopælspligten (10 år) på ejendommen er opfyldt, hvis ejendommen har landbrugspligt. 
  • Det er ejer (eller en anden med fuldmagt fra ejer), der ansøger om tilladelsen.

Endvidere skal vi gøre opmærksom på disse punkter:

  • Tilladelsen følger boligen og bortfalder ikke ved ejerskifte (dog undtaget Vordingborg By, Præstø By og Stege By. Her gives kun personlig tilladelse, der bortfalder ved ejerskifte). 
  • Der må ikke ske erhvervsmæssig udlejning af boligen.
  • Hvis din ejendom ligger ud til en offentlig vej eller sti, samt privat fællesvej, er du ansvarlig for, at der ryddes for sne i overensstemmelse med gældende regler.
  • Evt. lokalplaner for områderne stadig er gældende.

Den politiske beslutning kan læses i "Praksis for udstedelse af flexboligtilladelser".

Forhåndsgodkendelse til konkret adresse

  • Ønsker du en forhåndsgodkendelse til en konkret adresse, skal du sende os en e-mail med teksten ”Forhåndsgodkendelse til Flexbolig” i emnefeltet og oplyse den adresse, der ønskes undersøgt.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse via borger.dk

Du skal bruge NemID for at komme på Borger.dk

Ansøgning om flexboligtilladelse

En endelig ansøgning om flexboligtilladelse skal indeholde:

  • Oplysning om ejers navn og bopælsadresse samt adressen, hvor der ønskes Flexboligtilladelse.
  • Står du endnu ikke som ejer af ejendommen, kan du vedhæfte en underskrevet købsaftale som dokumentation for, at du er kommende ejer af ejendommen.
  • Husk at skive "Ansøgning om flexboligtilladelse" emnefelt

Ansøgning om flexboligtilladelse via borger.dk

Du skal bruge NemID for at komme på Borger.dk