Spring til indhold

Oversvømmelser

  • Ved akut fare for skade på personer og dyr ringes 112.
  • Ved akut fare for større skader på ejendom mv. kan Midt- og Sydsjællands Brand og Redning kontaktes døgnet rundt på 55 72 08 05.

Der er risiko for oversvømmelser på bestemte årstider. Når sneen smelter, eller der i løbet af en kort periode er faldet meget regn, vil vandet have vanskeligt ved at strømme væk på lavninger.

  • Kontakt først kommunen, når vandet har stået i et par dage, uden at vandstanden er faldet.
  • Ved oversvømmelser af vejarealer skal du kontakte Vej-, Park- og Havneservice på tlf.: 55 36 25 20.
  • Konstaterer du, at vandet fra dræn eller grøfter på din ejendom ikke kan løbe videre i systemet ind på naboejendommen, bør du rette henvendelse til ejeren af denne ejendom.
  • Opstår der uenighed om vedligeholdelse af vandløbet, kan du kontakte kommunen, som er vandløbsmyndighed for private vandløb.

Kontakt kommunen om vandproblemer

Du kan få flere oplysninger i pjecen Vandløbsvedligeholdelse her på siden.