Spring til indhold

Snerydning

Herunder kan du finde svar på de ofte mest stillede spørgsmål.

Hvem bestemmer, hvornår der skal ryddes sne og saltes på vejene

 • Vordingborg Kommune beslutter, hvornår der skal saltes og ryddes sne på kommunens veje.
 • Vi træffer beslutningen på baggrund af bl.a. vejrmeldinger fra DMI, data om vejtemperaturen fra vores egne målestationer og observationer fra vores tilsynsmedarbejdere.

Hvorfor ryddes der ikke sne på alle veje i et område på en gang

 • Vi har ca. 1000 km. kommunale veje i Vordingborg Kommune. Vi har ikke mulighed for at sikre, at alle veje er ryddet for sne samtidig. Derfor er alle kommunale veje inddelt i 4 vinterklasser. Vinterklasserne prioriterer vejene efter deres trafikale betydning. Gennemfartsveje og andre større, befærdede veje ryddes for sne og saltes først, mens mindre lokale veje og villaveje ryddes for sne sidst.
 • Vi salter typisk ikke på de mindre lokale veje og villaveje. Når det sner eller fyger kraftigt i en længere periode, kan det betyde, at vi skal bruge alle vores maskiner til at sikre, at de større veje er farbare. Der betyder, at der ikke bliver ryddet sne på de mindre lokale veje og villaveje, før snevejret stopper eller fygningen aftager.
 • Hvis der ikke er ryddet sne på din vej, kan det altså være en indikation på, at de større veje i dit lokalområde heller ikke med sikkerhed er farbare og ryddet for sne.
 • I vores vinterregulativ kan du læse mere om prioriteringen af veje i vinterklasser. Du finder link til regulativet til højre.

Hvordan er vejene i Vordingborg Kommune prioriteret

På kortet kan du se kommunevejene inddelt i de 4 vinterklasser-Vis stort kort

Hvorfor kører sneploven forbi min vej

 • Da vejene er prioriteret efter deres trafikale betydning, vil du kunne opleve, at sneploven køre forbi med ploven oppe på vej ud til den rute, som den skal køre.
 • Sneploven kan ikke udføre snerydning på mindre veje på vej ud til ruten, da det vil betyde, at de større veje lukker til.
 • Se hvordan vejene er prioriteret 

Ok, men hvornår bliver der så ryddet sne på min vej

 • På Vintertrafik.dk kan du følge med i den aktuelle status på, hvor vi rydder sne og salter i dit lokalområde.
 • Du kan også få informationerne om den aktuelle status på snerydning og saltning med den gratis app om vintertrafikken.
 • Alle landets kommuner indberetter til Vejdirektoratet, når de salter og rydder sne på kommunevejene.
 • Du kan dermed følge med i den aktuelle status på, hvilke veje eller ruter i hele landet, der ryddes for sne og saltes.

Hvad skal jeg gøre i en nødsituation

 • Falck, politiet og hjemmeplejen har et nødnummer til vintervagten, så de altid vil kunne bestille en sneplov, hvis de skal ud i tilfælde af en nødsituation.
 • Du kan ikke som privat borger henvende dig til vintervagten i tilfælde af en nødsituation.

Kommunens sneplov har smidt sne op foran min indkørsel

 • Du skal selv fjerne sneen foran din indkørsel. Sneploven har ikke mulighed for at tage hensyn til de enkelte ejendommes indkørsler, når den skal igennem sin rute.
 • Du kan som grundejer forebygge, at sneen ligger sig foran din indkørsel, ved at skrabe sneen væk, så den ligger med kørselsretningen i forhold til din indkørsel. På den måde vil sneploven fjerne sneen fra din indkørsel.  

Hvornår skal jeg rydde sne og salte fortovet

 • Hvis du bor i en by, skal du rydde fortovet og trapper ud for din grund. Det følger af Vordingborg Kommunes vinterregulativ.
 • Hvis du bor på en privat fællesvej i en by, har du desuden ansvaret for at rydde sne på kørebanen ud for din grund, og ud til midten af vejen. Ansvaret for at rydde sne på private fællesveje kan evt. varetages af grundejerforeningen i dit området.
 • Du skal rydde sne og salte snarest muligt efter snefaldet eller det glatte føre er indtruffet. Men du bør være opmærksom på, at du kan ifalde erstatningsansvar, hvis nogen falder og kommer til skade som følge af manglende snerydning eller saltning på fortov og trapper ud for din grund.
 • Ifølge domstolspraksis skal du sørge for, at fortovet er ryddet for sne og saltet i tidsrummet mellem kl. 7.00 om morgenen og kl. 22.00 om aftenen. Om søndagen dog i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl. 22.00.
 • Hvis du bor på en privat fællesvej på landet, skal du selv sørge for at rydde sne på vejen, hvis du har behov for det. På mange private fællesveje på landet har beboerne på vejen en aftale om, hvem der rydder vejen for sne.

Hvad koster det at rydde sne på kommunens veje

 • Kommunen har afsat ca. 7,5 mio. kr. om året til at salte og rydde sne på de kommunale veje. Det er tilstrækkeligt de fleste år, men i perioder med meget snefald, bliver pengene hurtigt brugt.
 • Når hele beredskabet er kaldt ud, koster det ca. 500.000 kr. for et døgn. Er der yderlig behov for specialmaskiner nærmer omkostningerne pr. døgn sig 700.000 kr.

Hvorfor saltes vejen, når der ligger sne

 • I nogle tilfælde vil der blive spredt salt på veje, hvor der ligger sne. Hvis der ikke saltes, vil sneen blive trykket sammen af trafikken og vanskelig at fjerne.
 • Vi bruger saltopløsning i en væskespreder, når vi salter vores veje. Det reducerer saltmængderne betydeligt, hvilket betyder mindre salt i naturen og dermed et renere miljø samt en væsentlig økonomisk besparelse.