Spring til indhold

Hvis du vil benytte et vejareal

  • Hvis du ønsker at benytte et vejareal, f.eks. til at opstille en container, holde en vejfest, lave udendørsservering, eller oplagre materialer mv., skal du søge om tilladelse. 
  • Fortove og rabatter er også en del af vejarealet.
  • Hvis du skal bruge et vejareal til filmoptagelser - så læs vejledningen.
  • Regulativ for veje, torve og pladser

 

Hvor skal du søge?

  • Vordingborg kommune: hvis du vil benytte et vejareal på kommuneveje og private fællesveje i byerne.
  • Vejdirektoratet: hvis du vil benytte et vejareal på en statsvej.
  • Vejeren/øvrige vejberettigede: hvis du skal benytte et vejareal på private fællesveje i landzone.