Spring til indhold

Tidligere projekter

Projekt Kalvehave

  • Projektet var et forsøgs- og udviklingsprojekt om at skabe aktivitet, by- og livskvalitet i fællesskab.

Tilpasningsplan - Kalvehaveområdet

Læs om Projekt Kalvehave

Landsbyplaner Østmøn

I 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at øge indsatsen for forskønnelse og planlægning i fem østmønske landsbyer langs Klintevej: Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby.

Du kan her læse den endelige rapport samt se en PDF af, hvordan hjemmesiden Landsbyplaner Østmøn var opbygget. 

Områdefornyelse Køng

  • Områdefornyelsen satte fokus på Køngs kulturelle, historiske, arkitektoniske og sociale forhold som dynamo for en udvikling, der kan fremme det gode liv på landet.

Læs om projektet Områdefornyelse Køng

Vandhus på Panteren

Vandhuset er et kultur- og idrætshus for alle og et attraktivt vartegn for Vordingborg og hele Sydsjælland. 

Læs mere om DGI Huset Panteren

Områdefornyelse 2012

  • Områdefornyelse 2011-2015 af Vordingborg midtby, Voldgade - Algade og Kirketorvet.

Læs Områdefornyelse 2012

Præstø Midtby

  • Der er lavet en bevarende lokalplan for Præstø bymidte, der foruden bevaring af det eksisterende bymiljø i høj grad også har fokuseret på udviklingsmuligheder.

  • Der er kommet en ny Vejledning til Skilte og Facader med nye stilblade, der retter sig mod købstadens egenart og skala og som har til hensigt at skabe opmærksomhed på byens mange kvaliteter.

  • Borgergruppen har etableret et nyt klubhus på havnen til søsport og er i gang med at skaffe midler til KunsthalGlas, der er et glasmuseum med arbejdende værksteder.

Læs mere om Projekt Præstø bymidte

Multicenter Præstø

  • Præstø Multicenter er bygget i 2014. Det er et unikt byggeri og er et af de første af sin art i Danmark.
  • Byggeriet rummer sportshal, sundhedspleje, træningsenhed samt Distrikt Præstø plejecenter boliger.
  • Det ligger smukt placeret tæt ved marker, hvor hestene går og græsser, samt i nærheden af Præstø Fjord. 
  • Tæt ved har vi vores kolonihave med tilknyttet personale i sommermånederne.

Læs mere om Multicenter Præstø