Spring til indhold

Tidligere projekter

Lokalplaner Ulvshale og Nyord

Lokalplanlægning for Ulvshale

Den 12. august 2020 blev lokalplanlægningen for Ulvshale besluttet, ved at der igangsættes en planproces primo 2021 for udarbejdelse af:

 • Bevarende lokalplan for Sandvejen, der er restriktiv i sine bevarende bestemmelser.
 • Lokalplan for hele sommerhusområdet ved stranden/Ulvshalevej, med bevarende bestemmelser for de ca. 15 små bevaringsværdige sommerhuse.
 • Lokalplan for området i Ulvshaleskoven.

Bevarende lokalplan for Nyord By

Den 4. november 2020 blev planlægningen for Nyord By igangsat, med beslutningen om at der primo 2021 igangsættes en planproces for en bevarende lokalplan for Nyord By.

Læs om projekt Lokalplaner Ulvshale og Nyord

Projekt Kalvehave

 • Projektet var et forsøgs- og udviklingsprojekt om at skabe aktivitet, by- og livskvalitet i fællesskab.

Tilpasningsplan - Kalvehaveområdet

Læs om Projekt Kalvehave

Landsbyplaner Østmøn

I 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at øge indsatsen for forskønnelse og planlægning i fem østmønske landsbyer langs Klintevej: Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby.

Du kan her læse den endelige rapport samt se en PDF af, hvordan hjemmesiden Landsbyplaner Østmøn var opbygget.

Områdefornyelse Køng

 • Områdefornyelsen satte fokus på Køngs kulturelle, historiske, arkitektoniske og sociale forhold som dynamo for en udvikling, der kan fremme det gode liv på landet.

Læs om projektet Områdefornyelse Køng

Vandhus på Panteren

Illustration af vandhuset indefra

Vandhuset er et kultur- og idrætshus for alle og et attraktivt vartegn for Vordingborg og hele Sydsjælland.

Læs mere om DGI Huset Panteren

Områdefornyelse 2012

 • Områdefornyelse 2011-2015 af Vordingborg midtby, Voldgade - Algade og Kirketorvet.

Læs Områdefornyelse 2012

Præstø Midtby

 • Der er lavet en bevarende lokalplan for Præstø bymidte, der foruden bevaring af det eksisterende bymiljø i høj grad også har fokuseret på udviklingsmuligheder.

 • Der er kommet en ny Vejledning til Skilte og Facader med nye stilblade, der retter sig mod købstadens egenart og skala og som har til hensigt at skabe opmærksomhed på byens mange kvaliteter.

 • Borgergruppen har etableret et nyt klubhus på havnen til søsport og er i gang med at skaffe midler til KunsthalGlas, der er et glasmuseum med arbejdende værksteder.

Læs mere om Projekt Præstø bymidte

Multicenter Præstø

 • Præstø Multicenter er bygget i 2014. Det er et unikt byggeri og er et af de første af sin art i Danmark.
 • Byggeriet rummer sportshal, sundhedspleje, træningsenhed samt Distrikt Præstø plejecenter boliger.
 • Det ligger smukt placeret tæt ved marker, hvor hestene går og græsser, samt i nærheden af Præstø Fjord.
 • Tæt ved har vi vores kolonihave med tilknyttet personale i sommermånederne.

Læs mere om Multicenter Præstø

Ny bebyggelse på Antonibakken

Præstø er en lille, velbevaret købstad ved Præstø Fjord. Byens vigtigste kvaliteter er den historiske midtby, havnen og stranden, foreningslivet, den lette adgang til nogle af Sydsjællands smukkeste landskaber, adgangen via god busdrift til togforbindelser til det øvrige land og med ca 10 km til motorvejsforbindelse – alt det er med til at tegne en by der er attraktiv og god at bo i.

Med bebyggelse på Antonibakken blev der skabt ny mulighed for at bygge i Præstø. På den sydvestlige del af Antonihøjen blev der skabt en plan, der skulle sikre, at området udnyttedes til boligformål og offentligt grønt område under hensyntagen til de landskabelige værdier der knytter sig til det kuperede landskab, som blandt andet rummer selve Antonihøjen.

Boligudbygningen understøttede en fortsat udvikling af Præstø by, hvor der gennem en længere årrække primært er etableret nye boliger i den eksisterende bygningsmasse i bymidten, mens egentlig byvækst har været begrænset.

Læs mere om Bebyggelse på Antonibakken