Spring til indhold

Klinteskoven

  • Møns Klint - med de høje kridtklinter og den gamle bøgeskov med de krogede træer, som vokser helt ud på skrænterne, er et af de mest kendte og besøgte danske naturområder.
  • Som følge af den kalkrige bund er plantesam­men­sætningen i skoven meget spe­­ciel, herunder med flere arter af orkidéer. 
  • Møns Klint og de østlige dele af Klinteskoven er fredet og ejes af staten. Denne del af skoven er udlagt som naturskov og drives naturvenligt til glæde for fugle, svampe og insekter. Fredningen sikrer offent­ligheden udvidet adgang til området og sikrer samtidigt, at skoven forbliver løvskov.