Spring til indhold

Modtageanlæg for jord

 • Vi arbejder på, at der sker en mere bæredygtig håndtering af overskudsjord i kommunen.
 • Dette indebærer, at der løbende vil blive oprettet en række lokale modtagesteder for overskudsjord, så jorden kan forblive en lokal ressource.
 • Modtagesteder kan modtage ren og/eller lettere forurenet jord mod betaling.
 • Kommunens takster for aflevering af jord:

  Forureningsgrad

  Pris ekskl. moms (kr./t)

  Ren jord

  55

  Lettere forurenet jord

  70

  Ekstra gebyr for modtagelse af

   

  Våd jord

  35

  Jord der skal soldes

  35

   
 • Nedenfor ses en liste over kommunens nuværende modtagesteder og deres vilkår for at modtage jord. 
 • Hvis ingen af kommunens modtagesteder kan modtage din overskudsjord, findes der adskillige godkendte modtageanlæg andre steder på Sjælland, som modtager alle former for jord.

Barmosen Jordbank

 • Barmosen Jordbank er beliggende på Mosegårdsvej 20 D, 4760 Vordingborg.

Placering af jordbank

 • Der modtages ren og lettere forurenet jord jævnfør modtagekriterierne i miljøgodkendelsen.
 • Jordens forureningsgrad skal altid være kendt, inden jorden kan modtages i jordbanken.
 • Der kan udelukkende køres jord til Barmosen Jordbank efter forudgående aftale med kommunen.
 • Kontakt kommunen på mail jordforurening@vordingborg.dk eller på tlf. 55 36 24 80. 
 • Åbningstiderne er 7:00 til 18:00 på alle hverdage. Kontakt kommunen, hvis der er behov for at køre jorden til pladsen på andre tidspunkter.
 • Alle transporter af jord til Barmosen Jordbank skal registreres på en køreseddel.
 • Køresedlen skal afleveres til den ansvarlige på pladsen eller i jordbankens postkasse ved indgangen.

Barmosen Jordbank

Stege Fælled Bakker

 • Stege Fælled Bakker er beliggende på Storegade 103, 4780 Stege.

Placering af jordbank

 • Der modtages ren og lettere forurenet jord jævnfør modtagekriterierne i miljøgodkendelsen.
 • Jordens forureningsgrad skal altid være kendt, inden jorden kan modtages.
 • Der kan udelukkende køres jord til Stege Fælled Bakker efter forudgående aftale med kommunen.
 • Kontakt os på jordforurening@vordingborg.dk eller tlf. 55 36 24 80, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte modtageanlægget.
 • Alle transporter af jord til Stege Fælled Bakker skal registreres på en køreseddel, som udleveres, når kommunen har accepteret anmeldelsen.
 • Køresedlen skal afleveres til den ansvarlige på pladsen eller i postkassen opsat ved indgangen til Stege Fælled Bakker.