Spring til indhold

Modtageanlæg for jord

Håndtering af overskydsjord

 • Vi arbejder på, at der sker en mere bæredygtig håndtering af overskudsjord i kommunen.
 • Dette indebærer, at der løbende vil blive oprettet en række lokale modtagesteder for overskudsjord, så jorden kan forblive en lokal ressource.
 • Modtagesteder kan modtage ren og/eller lettere forurenet jord mod betaling.

Kommunens takster for aflevering af jord:

Forureningsgrad

Pris ekskl. moms (kr./t).
Barmosen jordbank 2023

Pris ekskl. moms (kr./t).
Stege Fælled Bakker 2023

Ren jord

65

60

Lettere forurenet jord

85

80

Ekstra gebyr for modtagelse af

 

 

Våd jord (kun efter aftale)

35

35

Jord til sortering (kun efter aftale)

35

35

 • Nedenfor ses en liste over kommunens nuværende modtagesteder og deres vilkår for at modtage jord. 
 • Hvis ingen af kommunens modtagesteder kan modtage din overskudsjord, findes der adskillige godkendte modtageanlæg andre steder på Sjælland, som modtager alle former for jord.

Barmosen Jordbank

 • Barmosen Jordbank er beliggende på Mosegårdsvej 20 D, 4760 Vordingborg.

Placering af jordbank

 • Der modtages ren og lettere forurenet jord jævnfør modtagekriterierne i miljøgodkendelsen.
 • Jordens forureningsgrad skal altid være kendt, inden jorden kan modtages i jordbanken.
 • Der kan udelukkende køres jord til Barmosen Jordbank efter forudgående aftale med kommunen.
 • Kontakt kommunen på mail jordforurening@vordingborg.dk eller på tlf. 55 36 24 80. 
 • Åbningstiderne er 7:00 til 18:00 på alle hverdage. Kontakt kommunen, hvis der er behov for at køre jorden til pladsen på andre tidspunkter.
 • Alle transporter af jord til Barmosen Jordbank skal registreres på en køreseddel, som udleveres, når kommunen har accepteret anmeldelsen.
 • Køresedlen skal afleveres til den ansvarlige på pladsen eller i jordbankens postkasse ved indgangen.

Barmosen Jordbank

Stege Fælled Bakker

 • Stege Fælled Bakker er beliggende på Storegade 103, 4780 Stege.

Placering af jordbank

 • Der modtages ren og lettere forurenet jord jævnfør modtagekriterierne i miljøgodkendelsen.
 • Jordens forureningsgrad skal altid være kendt, inden jorden kan modtages.
 • Der kan udelukkende køres jord til Stege Fælled Bakker efter forudgående aftale med kommunen.
 • Kontakt os på jordforurening@vordingborg.dk eller tlf. 55 36 24 80, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte modtageanlægget.
 • Alle transporter af jord til Stege Fælled Bakker skal registreres på en køreseddel, som udleveres, når kommunen har accepteret anmeldelsen.
 • Køresedlen skal afleveres til den ansvarlige på pladsen eller i postkassen opsat ved indgangen til Stege Fælled Bakker.