Spring til indhold

Skorstensfejning

  • Det er lovpligtigt af få tilset og renset sin skorsten og ildsted af en autoriseret skorstensfejermester. Dette sker mindst en gang årligt.

Til at udføre arbejdet har kommunen indgået aftale med tre skorstensfejermestre, der dækker hvert deres område.

  • Præstø: Bo Behrensen - tlf. 55 99 16 33
  • Møn: Tommy Christensen - tlf. 55 86 60 10
  • Vordingborg/Langebæk: Fejeriet Aps tlf. 40 82 24 55

Der er frit valg af skorstensfejer, og det er derfor muligt at vælge en anden skorstensfejer.

Hvis du vil skifte til en anden skorstensfejer, er det et krav, at skorstensfejeren har bestået Skorstensfejerfagets svendeprøve.

Husk at give din nuværende skorstensfejer besked, hvis du skifter.

Takster for rensning af skorsten 2023

Nyt fyringsanlæg eller skorsten

  • Ved opsætning af nyt fyringsanlæg eller skorsten skal installationen godkendes af skorstensfejermesteren, inden den tages i brug. Fyringsanlæg kan være centralvarmekedler, små kraftvarmeanlæg, biobrændselsfyrede anlæg, brændeovne, pejse.
  • Fyringsanlæg og skorstene skal altid overholde kravene i bygningsreglementet, samt fabrikantens vejledning for opsætning af pågældende anlæg. Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til skorstensfejermesteren, inden der købes ny brændeovn eller lignende.
  • Hvis du får et fyringsanlæg, skal du meddele det til kommunen, da denne oplysning skal fremgå af din BBR-ejermeddelelse.

Ændre BBR-ejermeddelelse

Specielt for erhvervs- og etageejendomme

  • Ved opsætning af fyringsanlæg eller skorstene i etage- og erhvervsejendomme skal der sendes ansøgning/anmeldelse af byggearbejde til kommunen, som skal godkende projektet, inden opsætningen påbegyndes.
  • Sammen med ansøgningen/anmeldelsen skal der – fra ejeren af ejendommen - foreligge tilladelse til opsætningen.

Ansøg / anmeld nyt fyringsanlæg eller skorstene

Ofte stillede spørgsmål

skorstensfejerlaugets hjemmeside findes besvarelse på ofte stillede spørgsmål om fyringsanlæg og skorstene.