Spring til indhold

Elever i praktik

ELEVER I PRAKTIK (BROBYGNING)

  • Kommunen giver refusion til folkeskoleelever for kørselsudgifter til den lovbestemte skolepraktik.
  • Hvis afstanden til praktikstedet er mere end 9 km , kan du søge om befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige befordringsmidler. Dokumentation skal vedhæftes. 
  • Hvis offentlig befordring ikke kan anvendes grundet mødetid/sluttid, kan forældre efter aftale med UU-vejlederen vælge at køre eleven til praktikstedet.
  • Befordringsgodtgørelse for egen kørsel beregnes efter statens laveste takst.
  • Du skal udfylde befordringssedlen og aflevere den til skolens sekretær.