Spring til indhold

Flexhandicap

Du ansøger således

 • For at komme med i ordningen skal du printe og udfylde et ansøgningsskema, som sendes til kommunens kørselskontor.
 • Du kan også få ansøgningsskemaet udleveret i Borgerservice eller på Kørselskontoret.
 • Hvis vi kan godkende din ansøgning, videresender vi den til Flextrafik, som derefter sender dig et velkomstbrev med flere informationer om ordningen.
 • Det er Flextrafik, der sørger for selve kørslen.
 • Du kan læse mere om ordningen hos Flextrafik. 

Hvem kan komme med i ordningen?

Du kan blive godkendt til Flexhandicap, hvis:

 • Du er fyldt 18 år.
 • Du har bopælsadresse i kommunen.
 • Du er svært bevægelseshæmmet, så du ikke kan benytte offentlig transport.
 • Du er kørestolsbruger eller har et ganghjælpemiddel, f.eks. rollator, gangbuk eller albuestokke. Ganghjælpemidlet skal være udleveret af det offentlige/kommunen.
 • Du er blind eller stærkt svag synet med synsstyrke på 10 % eller mindre. Du skal bruge Dansk Blindesamfunds rejse- og ledsagerkort, som dokumentation. Kortet udstedes gratis til alle borgere, der har en synsrest på højst 10 % eller tilsvarende komplikationer - uanset om de ønsker at være medlem af Dansk Blindesamfund eller ej.
 • Du kan blive godkendt enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset. En tidsbegrænset godkendelse vil vare 6 måneder.

 

Hvad kan du køre til?

 • Du kan handicapkørsel til alle formål. Det er for eksempel besøg hos venner og familie, indkøb, frisør, idrætsaktiviteter eller kulturelle aktiviteter.
 • Kørselsordningen dækker hele Movias område - det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer.
 • Flextrafik hjælper dig gerne med at bestille en rejse til det øvrige Danmark. Se nærmere på Flextrafiks hjemmeside NB: Linket er rettet.
 • Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.
 • Hvis du skal til behandling hos en læge, tandlæge, fysioterapi eller på hospitalet, skal du undersøge om kørslen dækkes af din kommune eller region.
 • Hvis kørslen ikke dækkes af kommunen eller regionen, kan du benytte din handicapkørselsordning.

Hvad koster det og hvor meget kan du køre?

 • En del af udgiften til handicapkørsel skal du selv betale.
 • Du kan se de gældende priser hos Flextrafik.
 • Du kan køre 104 ture pr. år.
 • Der bevilliges ikke ekstra ture udover de 104 ture.
 • Ved behov for ekstra ture henviser vi til Flextur eller taxa. 

 

Hvordan bestiller jeg ture?

 • Du kan bestille kørsel hos Flextrafik alle dage kl. 8:00-18:00 på telefonnummer 70 26 27 27 eller du kan bestille online på Flextrafiks hjemmeside.
 • Kørsel skal bestilles mindst to timer i forvejen.

 

Må jeg have ledsagere med?

 • Hvis din ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 % af turens pris.
 • Du skal huske at oplyse om, at du har en ledsager med.

Du må gratis medtage:

 • To børn under 12 år.
 • Fører- eller servicehund.
 • En hund eller andet dyr i taske eller kurv.
 • To stk. hjælpemidler (dog kun én eldreven kørestol/minicrosser).
 • Højst en kuffert og et styk håndbagage.