Spring til indhold

Flexhandicap

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 26. januar 2022, at der fra 1. marts 2022 kan tilbydes kørsel med Flexhandicap for kommunens borgere med diagnosen demens eller er bevilliget socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85. Tilbuddet er et forsøg i år 2022 og 2023 for de første 50 ansøgere, som opfylder visiteringskriterierne.

Sådan ansøger du

 • For at komme med i ordningen skal du printe og udfylde et ansøgningsskema, som sendes til kommunens kørselskontor.
 • Du kan også få ansøgningsskemaet udleveret i Borgerservice eller på Kørselskontoret.
 • Hvis vi kan godkende din ansøgning, videresender vi den til Flextrafik, som derefter sender dig et velkomstbrev med flere informationer om ordningen.
 • Det er Flextrafik, der sørger for kørslen.
 • Du kan læse mere om ordningen hos Flextrafik. 

Hvem kan komme med i ordningen?

Du kan blive godkendt til Flexhandicap, hvis du er fyldt 18 år og har bopælsadresse i kommunen - og:

 • Du er svært bevægelseshæmmet kørestolsbruger eller har et ganghjælpemiddel, så du ikke kan benytte offentlig transport. Dit ganghjælpemidlet (f.eks. rollator, gangbuk eller albuestokke) skal være udleveret af det offentlige/kommunen.

eller

 • Du er blind eller stærkt svag synet med synsstyrke på 10 % eller mindre. Du skal i ansøgningen vedlægge dokumentation for den nedsatte synsevne.

eller

 • Du er dement. Du skal i ansøgningen vedlægge dokumentation for diagnosen eller oplyse myndighed/kontakt, som kan bekræfte dette. Dette er en forsøgsordning i 2022 og 2023.

eller

 • Du er bevilliget socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85. Du skal i ansøgningen oplyse af hvem og hvornår bevillingen er foretaget eller oplyse myndighed/kontakt, som kan bekræfte denne. Dette er en forsøgsordning i 2022 og 2023.  

Du kan blive godkendt enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset. En tidsbegrænset godkendelse vil normalt vare 6 måneder. En godkendelse under forsøgsordningen varer ind til 31.12.2023.

 

Hvad kan du køre til?

 • Du kan bruge Flexhandicap til alle formål. Det er for eksempel besøg hos venner og familie, indkøb, frisør, idrætsaktiviteter eller kulturelle aktiviteter.
 • Kørselsordningen dækker hele Movias område - det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer.
 • Flextrafik hjælper dig gerne med at bestille en rejse til det øvrige Danmark. Se nærmere på Flextrafiks hjemmeside
 • Kørslen tilbydes alle årets dage og hele døgnet.
 • Hvis du skal til behandling hos en læge, tandlæge, fysioterapi eller på hospitalet, kan du undersøge om dette kørselsbehov er dækket af en gratis ordning i din kommune eller region. Hvis kørslen ikke dækkes af kommunen eller regionen, kan du benytte Flexhandicap.

Hvad koster det og hvor meget kan du køre?

 • En del af udgiften til handicapkørsel skal du selv betale.
 • Du kan se de gældende priser hos Flextrafik.
 • Du kan køre 104 ture pr. år.
 • Vordingborg Kommune bevilliger ikke ekstra ture udover de 104 ture. Ved behov for ekstra ture henviser vi til Flextur eller taxa. 

 

Hvordan bestiller jeg ture?

 • Du kan bestille kørsel hos Flextrafik alle dage kl. 8:00-18:00 på telefonnummer 70 26 27 27 eller du kan bestille online på Flextrafiks hjemmeside.
 • Kørsel skal bestilles mindst to timer i forvejen.

 

Må jeg have ledsagere med?

 • Du kan altid have op til 2 ledsagere med. Ledsagere betaler et tillæg på 50% af turens pris.
 • Du kan ansøge om gratis ledsager ved at printe og udfylde et ansøgningsskema-ledsager, som sendes til kommunens kørselskontor. Du skal begrunde, hvorfor gratis ledsagelse er nødvendig.
 • Når du bestiller ture, skal du altid huske at oplyse, hvis du har en ledsager med.

Du må gratis medtage:

 • To børn under 12 år.
 • Fører- eller servicehund.
 • En hund eller andet dyr i taske eller kurv.
 • To stk. hjælpemidler (dog kun én eldreven kørestol/minicrosser).
 • Højst en kuffert og et styk håndbagage.