Spring til indhold

Syge elever på ungdomsuddannelserne

  • Ungdomsuddannelserne er: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelser, fodterapeuter, produktionsskoler, almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.
  • Syge elever på ungdomsuddannelserne kan blive kørt på samme måde som syge folkeskoleelever.
  • Dog kan vi kun hjælpe dig i en periode på 1-13 uger, hvorefter det forventes, at du kan klare dig selv igen.
  • Du skal henvende dig til skolens administration, som vil kontakte kørselskontoret.