Spring til indhold

Nærdemokrati

Dialog er nøglen til et stærkt nærdemokrati.
Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel har derfor samtalen i centrum.

Med nærdemokratimodellen ønsker Vordingborg Kommune at skabe et stærkt grundlag for fælles dialog og et befordrende samarbejde om udvikling af kommunen i fællesskab:

  • Både borgere, politikere og administration er med til at skabe rammerne for et stærkt nærdemokrati, og det kræver, at alle tager et ansvar.
  • Der er oprettet 13 lokalfora, som skal samle borgere og foreninger om den lokale udvikling. Lokalforaene er en vigtig medspiller for Vordingborg Kommune.
  • Foreninger og lokalfora kan søge midler fra puljen til Frivillighed og Nærdemokrati - Læs mere om puljen herunder.
  • En Styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati skal sikre, at arbejdet med nærdemokrati, inddragelse og frivillighed bliver en naturlig del af arbejdet i Vordingborg Kommune. I styregruppen sidder både politikere og frivillige - Læs mere om styregruppen herunder.