Spring til indhold

Nærdemokrati

  • Vi har besluttet en ny model for nærdemokratiet i Vordingborg Kommune, så vi kan udvikle kommunen i fællesskab.
  • Både borgere, politikere og administration er med til at skabe rammerne for et stærkt nærdemokrati, og det kræver, at alle tager et ansvar.
  • Dialog er nøglen til et stærkt nærdemokrati. Derfor skal samtalen være i centrum.
  • Der oprettes som noget nyt lokalfora, der kan samle borgere og foreninger om den lokale udvikling. Lokalfora er også en vigtig medspiller for Vordingborg Kommune.
  • Foreninger og Lokalfora kan søge midler hos Puljen til Frivillighed og Nærdemokrati se mere herunder.
  • Der er nedsat en styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati, som skal sikre at arbejdet med nærdemokrati, inddragelse og frivillighed bliver en naturlig del af arbejdet i Vordingborg Kommune. Her sidder der både politikere, frivillige og en repræsentant for Ungeforum.