Spring til indhold

Færdsel i naturen

  • Der er mange muligheder for at færdes i naturen året rundt, men vi skal huske at tage hensyn til dyr, planter og andre besøgende. Vi skal også tage hensyn til landmænd, skovejere og andre private grundejere. Husk, at det er dig, der er på besøg. 
  • Følg derfor altid de regler, der gælder for færdsel i naturen.
  • Der er adgang til langt den meste natur i Danmark, men nogle gange kan adgangen til områder være helt eller delvist forbudt. Det gælder f.eks. særligt beskyttede naturområder og reservater og i perioder af året, f.eks. i fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli.
  • Husk, at al færdsel i naturen sker på eget ansvar.  

http://www.oplevmere.nu/

Folder om færdsel i naturen Go' Naturstil