Spring til indhold

Fisk, smådyr og planter

I vores vandløb lever der fisk, smådyr og planter.

Nogle vandløb er målsatte, det vil sige, at der er fastsat krav til, hvor gode de skal være for dyr og planter at leve i.

For de målsatte vandløb, skal der være en god økologisk tilstand for fire grupper; fisk, smådyr, vandplanter og bentiske alger.

Læs her om vores igangværende arbejde med at undersøge plantelivet.

Planter

I dag har vi ikke meget viden om, hvilke planter, der findes i vores mange vandløb i kommunen. Den viden har vi brug for, for at kunne fastsætte den bedst mulige grødeskæring, og sørge for at planterne trives.

Vi grødeskærer i vandløbene. Det vil sige, at vi slår planterne for at sikre, at vandet kan løbe frit. En række planter trives ikke med at blive slået på den måde, vi gør i dag, og færre planter giver færre smådyr og fisk.

De eksisterende vandløbsregulativer for vandløbene er samtidig utidssvarende, fordi de ikke inddrager viden om planterne i vandløbene.

Derfor er der behov for at vi får undersøgt, præcist hvilke planter, der findes i de forskellige vandløb. Den nye viden skal inddrages i kommende vandløbsregulativer.

I 2022 og 2023 undersøger vi planterne i vores målsatte vandløb.

I 2022 har vi undersøgt: Tubæk Å, Ambæk Bæk, Rosagerbæk, Skvatten, Hastrup Bæk, Risby Å, Sølodsgrøften, Vasebæk, Mern Å, Øster Egesborg Vandløbet, Krumbæk, Madevandløbet, Præstemarksvandløbet og Vintersbølle Bæk

I 2023 undersøger vi: Øager Vandløb, Snertinge, Svinninge og Sværdborg vandløb, Næs Å, Ellerenden, Præstegårdsgrøften Vordingborg, Rosenfeldt Landkanal, Nørremose Grøft, Køng Å, Fuglebæk, Præstegårdsgrøften Møn, Askeby Landkanal, Landsledgrøft, Borre-Sømose systemet og Stenshave Bæk.

Du kan læse mere om behovet for at inddrage viden om planterne i dette oplæg fra Vandløbsrepræsentant-møde i marts 2022 om nye regulativer: Oplæg til Vandløbsrepræsentant-møde den 17. marts 2022

Du kan læse rapporterne fra planteundersøgelserne i 2022 her:

Rapport 2022 vedr. planter i Tubæk Å, Ambæk Bæk, Rosagerbæk, Skvatten, Hastrup Bæk, Risby Å, Sølodsgrøften, Vasebæk

Rapport 2022 vedr. planter i Mern Å, Øster Egesborg Vandløbet, Krumbæk, Madevandløbet, Præstemarksvandløbet, Vintersbølle Bæk

Så snart vi har rapporterne fra 2023 vil de også blive offentliggjort på denne side.