Spring til indhold

Vedligeholdelse af veje og fortove

  • Når du er grundejer, er der nogle forskellige ting, som du har ansvar for, er i orden.
  • Læs mere om, hvad du skal gøre, og hvad vi gør.

Har du fejet og luget dit fortov?

  • Du skal som grundejer holde fortove langs din ejendom rene for affald, ukrudt mv.

Hvornår fejes vejene?

De kommunale veje er inddelt i fejeklasser.

Fejeklasserne er fastsat efter vejenes geografiske betydning, trafikbelastningen, trafikkens karakter mv.

Fejeklasse

Antal fejninger pr. år

Tidspunkt for fejning

1

Fejes hver mandag

2

10

Marts - december

3

4

April, juli, oktober og december

4

3

April, juli og december

5

2

April og december

Kommunale veje med kantsten fejes minimum 2 gange årligt langs kantstenen. Veje uden kantsten fejes normalt ikke.

Der fejes ikke i perioder med sne og frost, typisk i januar og februar. 

Man kan se vejenes fejeklasser på Kort Vordingborg under temaet Trafik og vej.

Under Trafik og vej sætter man flueben ud for Fejeklasser.

Ved at klikke på den lille pil/trekant til højre for ’fejeklasser’ kan man se antallet af årlige fejninger.

 Kort Vordingborg

 

Har du klippet din hæk?

  • Du skal klippe hæk og andre planter og beskære træer på din grund ud mod vejen.

 

Uheld / erstatning - Hvad skal du gøre?

Hvis du på kommunens havne- park, eller vejarealer har haft et uheld og er kommet til skade, eller noget af dit materiel er beskadiget, så kan du vælge, at anmelde det til os. 

Skaden skal også altid meldes til dit eget forsikringsselskab.

Du bedes dokumentere, hvad der er sket, med billeder af skadestedet og af skaden.

Anmeld skade på offentligt areal

Report in english

Anmeldelsen skal sendes til trafikogpark@vordingborg.dk

Vi har normalt 10 dages sagsbehandlingstid i afdelingen.

Når vi har behandlet din henvendelse, vil du modtage en kvitteringsmail, hvilket betyder, at sagen dermed er overgivet til kommunens forsikringsmægler, som vil foretage den videre kommunikation med dig og evt. dit forsikringsselskab.

Huller i kommunens veje

  • Giv os et tip om huller i vejen
  • Vi har indgået aftaler med asfaltfirmaer om vedligeholdelse af asfalten på kommunens veje.
  • Aftalerne er baseret på funktionskrav. Det vil sige krav til, fx hvor mange revner, huller, lapper og defekte striber, der må være på en vej, før den skal repareres.
  • Vi kan derfor ikke påvirke, hvilke konkrete veje der skal asfalteres. Det vurderes ud fra vejens tilstand.

Her kan du få mere information