Spring til indhold

Ordblinde børn

Vi har udarbejdet en handleplan for ordblinde børn (dysleksihandleplan). Handleplanen skal sikre en standardiseret indsats på området, med henblik på at styrke alle elevers mulighed for at blive så dygtige de kan, ligesom elever med dysleksi skal opdages så tidligt som muligt. Handleplanen indeholder:

  • Kort info om dysleksi
  • Procedure ved identifikation af dysleksi
  • En oversigt over screeninger og test i folkeskolen, der skal identificere elever med dysleksi
  • Tegn på dysleksi på henholdsvis indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau
  • Tiltag/indsatser i praksis i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling
  • Procedure for overgang til ungdomsuddannelse

Handleplanen implementeres fra skoleåret 2021/22 og evalueres løbende.

Foruden handleplanen, er der udarbejdet en forældrefolder.