Spring til indhold

Ansøgning og dokumentationskrav

Det er en god ide, at du gør din dokumentation til ansøgningen klar før du søger. Kravene til en uddannelsesaftale er:

  • Motiveret ansøgning

  • CV

  • Ren straffeattest

  • Ren børneattest

  • Eksamensbeviser (fra afsluttet grundskole eller anden uddannelse)

  • Fraværsoversigt fra elevplan (hvis du er i gang med grundforløbet, eller har afsluttet, når du søger)

  • Dokumentation fra erhvervsskole (hvis du er optaget på grundforløbet, ser vi gerne dokumentation herfor i ansøgningen)

  • Evt. udtalelser fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver

Ansøgninger skal indsendes via det link, der er i opslaget. 
Et ansættelsesudvalg i Vordingborg Kommune vurderer ansøgningerne, og du har mulighed for at blive indbudt til en ansættelsessamtale. 
Til samtalen kan du uddybe dine kompetencer, motivation eller andet, du finder relevant.

Du vil efterfølgende modtage tilbud eller afslag om uddannelse, ofte tre - fem hverdage efter samtalen. 
Tilbud eller afslag sker efter en samlet vurdering af ansøgers begrundede motivation for uddannelse, skoleforudsætninger og øvrige kompetencer.