Spring til indhold

Trellemarken

 • Trellemarken er et rekreativt naturområde på 16 hektar, der ligger smukt ud til Storstrømmen i den sydlige udkant af Vordingborg.
 • Kommunen ejer området, og der er etableret grusbelagte veje og stier, som gør det nemt at færdes i området.
 • Den cirkulære runde plads er det sted, hvor du kan lufte hunden uden snor. Husk at samle hundens efterladenskaber op. 

Fra losseplads til ny natur.

 • Udgangspunktet for området var en losseplads, der lå utilnærmelig hen med jordbunker og stejle skrænter. Naturindholdet bestod af lidt beplantning, masser af kæmpe-bjørneklo samt nogle eksemplarer af grønbroget tudse og markfirben.
 • I dag er området udformet som et bølgende landskab med stier, græssletter, vild natur, små søer og skråninger ud mod kysten. Omkring græssletterne er der anlagt jorddiger, såkaldte insektvolde, til gavn for insekter, planter og markfirben. 
 • Der er etableret 700 meter jorddige, solbeskinnede skrænter, sten- og sandbunker til glæde for markfirben.
 • Projektet blev gennemført i årene 2008-2011.

Ynglelokalitet for padder

 • Der er anlagt 22 vandhuller til gavn for bl.a. bestanden af grønbroget tudse, også kaldet fløjtetudse. I 2011 blev der fundet unge grønbrogede tudser i området, så projektet har allerede båret frugt.
 • Omkring Vordingborg er bestanden af løvfrøer under opbygning og spredning. Der er en forventning om, at løvfrøer vil indfinde sig på Trellemarken og give nye muligheder for at opleve padder i byen med et kor af kvækkende padder i foråret. 

Rekreativ brug af området

 • Der er et stisystem i området, som er forbundet med Oringepynten og andre nærtliggende grønne områder og strand. Stierne er delvist anlagt med asfalt for at gøre dem tilgængelige for rollator- og kørestolsbrugere. Der er opsat borde-bænkesæt.
 • Den regionale vandrerute, Sjællandsleden, er ført igennem Trellemarken. En afmærket hjertesti går gennem Trellemarken og rundt om Oringepynten. 

Hjertestien på Trellemarken Oringepynten