Spring til indhold

Arrangørguide

Få styr på ansøgningsprocessen og hvilke ansøgninger du skal indsende, når du skal afholde et offentligt arrangementer.

 • Altid søge
  - Tilladelse til anvendelse af veje, pladser og grønne områder
  - Tilladelse fra Politiet
 • Ofte søge
  - Tilladelse til opsætning af telte, scener, camping mm.
  - Tilladelse til salg af alkohol og fødevare
 • I nogle tilfælde
  - Tilladelse til musik og lydanlæg
  - Præhospitalt center Region Sjælland
  - Tilladelse til brug af fredede arealer og bygninger

Guide til planlægning af offentligt arrangement

Ansøg i god tid

Tilladelserne til arrangementer varierer i kompleksitet og sagsbehandlingstid og har derfor forskellige ansøgningsfrister.

For at være sikker på at have de nødvendige tilladelser på plads før dit arrangement skal afholdes, så tjek lige ansøgningsfristerne i nedenstående link og få søgt i god tid.

Se deadlines for indsendelse af ansøgninger til arrangementer

Information om de forskellige tilladelser

Tilladelse til anvendelse af veje, pladser og grønne områder

 • Skal arrangementet kun foregå på et grønt område, skal du sende ansøgningen som mail til Trafik, Park og Havne
 • Skal arrangementet foregå på et vejareal (fortove og rabatter er også en del af vejarealet), skal du søge via et af de to links nedenfor.
 • Skal arrangementet foregå på både vejareal og grønt område, søges der samlet for begge dele via et af de to links nedenfor. 
 • Skal du bruge et vejareal til filmoptagelser -så læs vejledningen.
 • Regulativ for veje, torve og pladser.

Yderligere vejledning vil du finde på begge nedenstående links.

For virksomheder - ansøgning om råden over vejareal (virk.dk)

For privatpersoner - ansøgning om råden over vejareal (borger.dk)

OBS!! Ansøgningen skal være os i hænde senest 4 uger før arrangementet.

Tilladelse til opsætning af telte, scener mm

 • Skal du opsætte midlertidige konstruktioner som fx telte, scener eller tribuner kan det i nogle tilfælde kræve en byggetilladelse.

Bliv klogere på hvorvidt din konstruktion kræver en byggetilladelse eller ej, og hvordan du søger en byggetilladelse til arrangementer.

OBS!! Ansøgningen skal være os i hænde senest 4 uger før arrangementet - fuldt oplyst med de aktuelle øvrige tilladelser.

Tilladelse fra politiet

Vær opmærksom på, at du altid skal søge om tilladelse hos politiet.

Arrangementer politiet behandler:

 • Musikarrangementer
 • Lejlighedstilladelser (udskænkning af alkohol indtil 02:00)
 • Cykelløb, motionsløb og motorløb
 • Boksestævner
 • Omrejsende tivoli
 • Tivolitog (søges mindst 6 uger før)
 • Opstilling af hoppeborge (inkl. tilsynsbog og forsikringspolice)
 • Optog/march
 • Gade agitationer
 • Demonstrationer
 • Afspærring af veje

Diverse ansøgningsblanketter

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan

Ansøgning med bilag sendes på mail til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Du kan få yderligere information og vejledning ved henvende på mail til:
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi eller på tlf. 55 33 14 48 kl. 8-12

OBS!! Ansøgning, sikkerhedsplan, kortmateriale og program være Politiet i hænde senest 12 uger før.

Tilladelse til salg af alkohol og fødevarer

Alkohol:

 • Du skal have en lejlighedstilladelse fra Politiet, hvis du vil sælge alkohol til dit arrangement. 

Udfyld Politiets Ansøgning om alkoholbevilling og send den på mail til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Du kan få yderligere information og vejledning ved henvende på mail til:
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi eller på tlf. 55 33 14 48  kl. 8-12

OBS!! Ansøgningen skal være Politiet i hænde senest 12 uger før arrangementet, da tilladelsen skal vedlægges ansøgningen til byggemyndigheden .

Mad og fødevarer:

Hvis dit salg er under Fødevarestyrelsens bagatelgrænse, behøver du ingen særlig tilladelse til at sælge mad eller fødevarer til et arrangement. Du har ansvaret for, at aftagerne af din mad ikke bliver syge af den, og derfor skal du overholde de hygiejneregler, der findes.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvornår salg af fødevarer er under bagatelgrænsen, og hvilke regler du skal følge.

Har du brug for flere oplysninger kan du kontakte Fødevarestyrelsen.

Tilladelse til musik og lydanlæg

Du skal altid anmelde:

 • Udendørs musikarrangementer som koncerter, gadefester og lignende, hvor hovedformålet er at spille musik.
 • Arrangementer i telte, hvor der anvendes musikanlæg og sanganlæg og hvor der er tilsluttet forstærkere og højtaleranlæg.
 • Der skal ikke anmeldes for cirkus og lignende.

Hvad skal anmeldelsen indeholde:

 • Hvem er arrangør
 • Lokaliteten
 • Dato og tidsrum
 • Musik programmet
 • Antal scener
 • Antal deltagere
 • Lydniveauet i dB(A) ved mixerpulten
 • Eftervises lydniveauet
 • Naboorientering
 • Situationsplan

HUSK at skrive "Anmeldelse til musik og lydanlæg" i emnefeltet

Anmeldelse til musik og lydanlæg via Borger.dk

Anmeldelse til musik og lydanlæg via Virk.dk

OBS!! Anmeldelsen skal være os i hænde senest 8 uger før arrangementet, da tilladelsen skal vedlægges ansøgningen til byggemyndigheden.

Præhospital Center Region Sjælland

Arrangements- og eventtype

Præhospitalt Center vil gerne modtage forudgående information ved følgende arrangementer og events:

 • ​Musikarrangementer, kræmmermarkeder og festivaler
 • Cykelløb med mange deltagere, som kan påvirke trafikken
 • Motor- og rallyløb, med eller uden offentlig adgang iht. gældende regler fx DASU og DMU
 • Nationale og internationale idræts- og sportsmesterskaber
 • Større anmeldte demonstrationer, som kan påvirke trafikal infrastruktur
 • Større motionsløb, som kan påvirke trafikal infrastruktur
 • Øvelser afholdt i kredsen med deltagelse af flere myndigheder
 • Besøg fra Kongehuset og andre væsentlige VIP

Fælles for ovenstående er, at det er arrangementer, som kan have indflydelse på den omkringliggende infrastruktur i form af vejbegrænsninger, større forsamling af mennesker, særlig risici eller indebærer uforudsigelig og risikobetonet adfærd.

På Præhospital risikovurdering af arrangementer i Region Sjælland finder ansøgningsformular og vejledning.

OBS!! Ansøgningen skal være Regionsjælland i hænde senest 4 uger før arrangementet.

Tilladelse til brug af fredede arealer og bygninger

Hvis du vil afholde dit arrangement på et fredet areal eller i en fredet bygning, kan det i nogle tilfælde kræve en special tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsens Pris og arrangementspolitik 2018 – 2020

Søg dispensation til benyttelse af fredet areal

OBS!! Henvendelse om afholdelse af arrangement skal ske minimum 5-6 måneder i forvejen, da tilladelsen skal vedlægges din ansøgning til vejmyndigheden.

Overvejelser du som arrangør bør gøre dig

Som arrangør har du ansvar for arrangementet. Derfor er det en god idé at overveje sikkerhedsforholdene.

 • Skal det foregå på ujævnt terræn
 • Er der ting der kan vælte eller blæse væk
 • Lav en sikkerhedsplan med roller, kommandoveje, procedure
 • Informer eventuelle frivillige om sikkerhedsplan
 • Sørg for tydelig skiltning og evt. infotavler
 • Kend dine og medvirkendes roller
 • Overvej om der skal være samaritter til stede
 • Overvej om der skal være vagter eller politi til stede