Spring til indhold

Hjemmesygepleje

  • Alle personer, der bor eller midlertidigt opholder sig i Vordingborg Kommune, kan få gratis sygepleje. Sygeplejen kan foregå i en sygeplejeklinik eller i hjemmet, hvis borgeren ikke har mulighed for at transportere sig selv til klinikken
  • Kommunen yder hjemmesygepleje til lægeordineret behandling, omsorg og almen sundhedsvejledning. Sygeplejen bliver afpasset efter den enkeltes behov.
  • Sygeplejen kan også hjælpe dig til at holde færdigheder ved lige eller støtte dig i at gennemføre en behandling.

Vordingborg Kommune tilbyder som en særlig indsats et "tage-imod besøg" af en sygeplejerske, ca. 3 timer efter udskrivelse fra sygehus eller fra en midlertidig plads. Det tilbud er vi pt. den eneste kommune på Sjælland der har. Denne indsats modvirker unødig genindlæggelse, hvor et velfungerende og tæt dialogbaseret samarbejde mellem alt personale sikrer, at der skabes det bedst mulige forløb for patienten og at pårørende inddrages i den udstrækning det er muligt.

Har du spørgsmål om hjemmesygepleje, skal du kontakte din læge eller sygeplejerskerne i det distrikt, hvor du bor.
Hent adresser og telefonnumre her

Se et kort over plejecentrenes distriktsopdeling

Se en gadefortegnelse for distrikterne