Spring til indhold

Pædagogisk udvikling

Det pædagogiske arbejde i dagtilbud

Pr. 1. juli 2018 trådte en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en styrket pædagogisk læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan skal danne arbejdsgrundlag for personalet i Vordingborg Kommunes dagtilbud.

Den nye styrkede pædagogiske læreplan skal afløse det fælles pædagogiske grundlag, vi i mange år har haft som fælles grundlag for arbejdet i vores dagtilbud. Der er heldigvis en lang række lighedspunkter, så vi er godt på vej. Der er med den nye nationale grundlag sat en retning hvor følgende har stor vægt og er skrevet ind i loven:

• Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse. 

• Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.

• Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling
Kommunikation og sprog 
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab.
Du har mulighed for at følge med og læse mere på denne hjemmeside: www.emu.dk