Spring til indhold

Mit barn trives ikke - hvad gør jeg?

Udfordringer i forhold til trivsel og udvikling hos børn og unge kan f.eks. være:

  • Mit barn trives ikke i skole/dagtilbud.
  • Mit barn vil ikke i skole/dagtilbud.
  • Mit barn giver udtryk for, at det er svært at være sammen med de andre børn.
  • Mit barn kan ikke følge med i undervisningen, og vi ved ikke hvorfor.

Hvad kan jeg gøre?

Hvis du som forælder oplever udfordringer i tråd med ovenstående eller andre udfordringer med dit barns trivsel og udvikling, skal du først og fremmest kontakte dit barns lærer/pædagoger eller lederen på dit barns skole/dagtilbud. 

  • Dit barns lærer/pædagoger kan hjælpe dig videre og vejlede dig i forhold til, hvordan I sammen bedst hjælper dit barn.
  • I nogle tilfælde vil det være en god idé at arrangere et dialogmøde, hvor du som forælder deltager. 
  • Til et dialogmøde kan dit barns lærer invitere andre relevante fagpersoner, som kan give vejledning i forhold til at hjælpe dit barn videre. Det kunne f.eks. være en psykolog eller tale-hørekonsulent.

Du har også mulighed for at kontakte den åbne psykologiske telefonrådgivning.