Spring til indhold

Berettigelse til kørsel

Er mit barn kørselsberettiget

En elev i folkeskolen er berettiget til gratis kørsel imellem folkeregisteradresse og distriktsskole, hvis mindst en af følgende to betingelser er opfyldt:

1. 
Afstanden er længere end:
2,5 km for børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin 
6 km for 4.-6. klassetrin 
7 km for 7.-9. klassetrin 
9 km for 10. klassetrin.

2.
Skolevejen er udpeget som trafikfarlig. Se kort

Kørselskontoret afgør efter en beregning, om eleven er kørselsberettiget grundet afstand. Spørgsmål kan rettes til kørselskontoret på korsel@vordingborg.dk eller telefon 55 36 25 60

Skoleadministrationen afgør efter en vurdering sammen med politiet, om eleven er kørselsberettiget grundet trafikfarlige veje. Spørgsmål kan rettes til Anne Marie Lundsdal på marnic@vordingborg.dk

Folkeskoleelever, som frivilligt har valgt at gå i en folkeskole udenfor eget skoledistrikt og elever i privat- eller friskole, kan ikke blive kørselsberettigede efter Folkeskoleloven.

Mit barn er berettiget til kørsel - Hvad så

Når en folkeskoleelev bliver godkendt som kørselsberettiget, vil kørselskontoret vurdere, om kørslen skal ske i en kommunal skolebus eller i en offentlig bus eller som individuel kørsel i en mini-bus (Flextrafik). Kørselskontoret udsender hvert år medio juni en liste til skolesekretærerne med disse oplysninger for hver enkelt elev.

Hvis du tilbydes kørsel med den kommunale skolebus, vil du i den første uge efter sommerferien få udleveret et gratis kommunalt skolebuskort af skolesekretæren. Du skal bruge det gamle kort indtil du får et nyt. 0. klasser kører i starten af skoleåret uden kort, indtil de får et nyt.

Hvis du tilbydes kørsel med offentlig bus, skal du have et gratis DOT-buskort (rejsekort-type). Ved starten af et nyt skoleår, vil de elever, som ikke tidligere har haft et DOT-buskort, automatisk få dette udleveret af skolesekretæren i den første uge efter sommerferien. De elever, som allerede har et DOT-bus, skal i forbindelse med skift til nyt skoleår blot beholde kortet, da kørselskontoret vil sørge for at det elektronisk gives ny gyldighedsperiode for det kommende skoleår.  Elever, som skifter skole eller adresse skal have nyt DOT-buskort. Dette sker automatisk i forbindelse med nyt skoleår, hvor kortet udleveres af skolesekretæren.

Hvis eleven tilbydes kørsel med mini-bus (Flextrafik), vil forældrene inden starten af det nye skoleår blive kontaktet af kørselskontoret for at aftale hvordan og hvornår kørslen arrangeres. Eleven skal ikke bruge et buskort. Ved kørsel med Flextrafik kan der ikke medtages venner eller søskende.

Mit barn er ikke berettiget til kørsel, hvad så?

Hvis eleven ikke er berettiget til og fra skole, så må elev/forældre selv arrangere en løsning. Det kan være, at eleven kan gå eller cykle eller køres af andre. Hvis eleven bor i nærheden af en skolebusrute, kan denne benyttes gratis. Eleven skal dog være klar over, at bussen kan være så fyldt, at der ikke kan komme flere med. I denne situation vil kørselsberettigede folkeskoleelever, som kan fremvise et kommunalt skolebuskort, få fortrinsret. Erfaringsmæssigt vil det dog yderst sjældent ske, at bussen er overfyldt.

Folkeskoleelever, som bor i nærheden af en  offentlig busrute, kan på Vordingborg Kommunes hjemmeside bestille et DOT skolebuskort.

Hvis dette kort bruges dagligt, er det billigere end at købe rejsekort eller kontantbilletter. Privatskole- og friskoleelever skal bestille DOT-skolebuskortet hos skolesekretæren på egen skole.