Spring til indhold

Budget

Her kan du finde budgettet for indeværende og forrige år, samt eventuelt indgået budgetaftale mv.

Budgettet for det kommende år og overslagsårene bliver vedtaget i Kommunalbestyrelsen i oktober måned.