Spring til indhold

Beholderkontrol

  • Alle beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand fra landbrugsproduktionen skal kontrolleres, hvis beholderen er større end 100 m3.
  • Beholderne skal kontrolleres hvert 5. eller 10. år afhængig af placeringen.
  • Anmodning om beholderkontrol eller oplysninger om, at beholderen skal tages ud af drift, skal ske på Virk.dk.

Anmod om beholderkontrol

Beholder tages ud af drift