Spring til indhold

Hjemmeundervisning

I henhold til Folkeskolelovens § 33, stk. 2 gives der mulighed for, at forældre kan vælge selv at stå for deres børns undervisning, hvis hjemmet ikke ønsker at benytte de eksisterende offentlige eller private skoletilbud. 
Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til distriktsskoleleder inden undervisningen starter. Dette er også gældende, hvis familien er ude af landet under 6 måneder. 
Anmeldelsesblanketten kan hentes i linkboksen til højre på siden.

Jf. lov om friskoler og private grundskoler, § 34 stk. 2 skal anmeldelsen indeholde følgende oplysninger: 

  • Hvilke børn, der deltager i hjemmeundervisningen (navn og cpr.nr.)
  • Hvor undervisningen foregår
  • Hvem der underviser børnene

Distriktsskoleleder kvitterer for modtagelse blanketten og orienterer Afdeling for Dagtilbud og Skoler.

Krav til undervisningen
Undervisningens indhold skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningsmateriale 
Der kan ved henvendelse til distriktsskolen indgås aftale om lån af undervisningsmateriale.

Tilsyn 
Tilsyn med barnets undervisning føres af distriktsskolen. (Hvis I skal rejse ud af landet, skal tilsynsformen aftales med den tilsynsførende inden afrejse). 

Der føres tilsyn mindst en gang årligt efter gældende regler, som beskrevet i Lov om friskoler og private grundskoler § 35, og kort meddelelse om gennemført tilsyn sendes til Afdeling for Dagtilbud og Skoler. 
Distriktsskolen tager kontakt til hjemmet for at træffe aftale om tilsyn. Der vil her også blive lavet en forventningsafstemning i forhold til krav om hjemmeundervisning. Såfremt undervisningen ved tilsynet ikke vurderes tilfredsstillende, vil distriktsskolen rette henvendelse til forældremyndighedsindehaveren, som beskrevet i loven. For nærmere information om tilsynet henvises til Vejledning nr. 145 af 23. juli 2001.

Blanketten til anmeldelse af hjemmeundervisning skal sendes til distriktsskoleleder.

Bemærk at der i lovbekendtgørelsen om friskoler og private grundskoler står, at forældre skriftligt skal meddele anmeldelse af hjemmeundervisning til kommunalbestyrelsen. I Vordingborg Kommune er det Udvalget for Børn, Unge og Familie, som skal orienteres om anmeldelse af hjemmeundervisning. Dette sker ved at Afdeling for Dagtilbud og Skoler orienterer udvalget. Som forældremyndighedsindehavere skal I dermed ikke gøre andet, end at anmelde hjemmeundervisning til distriktsskolelederen.