Spring til indhold

Pasning i private institutioner

Vordingborg Kommune skal godkende private institutioner, og en privat institution, som opfylder Kommunalbestyrelsens betingelser har krav på godkendelse.

I Vordingborg Kommune er vi ifølge dagtilbudslovens kap. 7 §3 og 5 forpligtet til at foretage et årligt anmeldt tilsyn på det enkelte dagtilbud, derudover foretager vi også et uanmeldt tilsyn en gang årligt.

Det anmeldte tilsyn forventes at vare 2 timer og har til formål at give kommunen et indblik i indholdet i dagtilbuddet og den måde, opgaverne udføres på.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare max. 1 time og har til formål at give et øjebliksbillede af dagtilbuddet. Nedenfor er et link til beskrivelse af det pædagogiske tilsyn i private dagtilbud i Vordingborg Kommune.