Spring til indhold

Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse

Undersøgelsen er gennemført af Marselisborg Konsulenthus. Undersøgelsen er drøftet i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i september 2021.

Undersøgelsen viser, at den samlede tilfredshed med hjælpen i Vordingborg Kommune er høj. 82% af borgerne i hjemmeplejen og 80% af borgerne i plejeboligerne erklærer sig således samlet set tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de modtager fra Vordingborg Kommune.

De tilsvarende andele af utilfredse eller meget utilfredse borgere til sammenligning udgør 6% og 7%. Det er på niveau med undersøgelsen fra 2019 og er isoleret set et meget tilfredsstillende resultat.

Det er dog værd at bemærke, at den samlede tilfredshed dækker over nogen variation på tværs af køn og alder. Således er mænd generelt mere tilfredse end kvinder, og de ældste borgere er mere tilfredse end de yngste.

Brugertilfredshed - Vordingborg Kommune 2021 - Rapport - version 0709

 

Den politiske behandling af undersøgelsen kan ses på Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Mødelokale 233 (vordingborg.dk)

Brugertilfredshedsundersøgelse på pleje- og omsorgsområdet gennemføres i ulige år.