Spring til indhold

Opskrivning og udmeldelse

Hvis du ønsker plads til dit barn i et kommunalt dagtilbud eller i en privat pasningsordning, skal du skrive dit barn op via den Digitale Pladsanvisning.
Når du har skrevet dit barn op til en plads, får du et brev med din garantidato og din behovsdato. Garantidatoen betyder, at du har garanti for en plads fra din garantidato. Garantidatoen betyder også, at du har garanti for tilskud fra din garantidato til en privat pasningsordning.

Hvad hvis mit behovsdato for plads ændrer sig?

Hvis dit behovsdato for plads ændrer sig til:

  • En dato før din garantidato - fastholdes din garantidato selv om din behovsdato er tidligere. Hvis det er en privat pasningsordning fastholdes din garantidato for tilskud.
  • En dato efter din garantidato - ændres din garantidato til din nye behovsdatodato, fordi den er efter din første garantidato. 


Hvor tidligt kan jeg skrive mit barn op til en plads?

  • Du kan skrive dit barn op, lige efter det er født.
  • Hvis du er tilflytter, kan vi tilbyde en plads indenfor tre måneder efter flyttedatoen.
  • Udmeldelsen kan foretages elektronisk via den Digitale Pladsanvisning eller ved henvendelse til Borgerservice.
  • Udmeldelsesvarsel er løbende måned + 30 dage.
  • Læs om, hvordan vi fordeler pladserne i daginstitutionerne

Skriv dit barn op til plads i dagtilbud / udmeld