Spring til indhold

Virksomheder

 • Hvis du vil etablere eller ændre/udvide visse typer virksomheder eller udføre midlertidige aktiviteter, skal du henvende dig til os.
 • Det er størrelsen og typen af virksomheden, der afgør, om du skal søge en miljøgodkendelse eller blot anmelde det til os.
 • Vi skal føre regelmæssigt tilsyn med bestemte typer af virksomheder.
 • De forskellige typer af virksomheder er beskrevet herunder. 

Godkendelsespligtige virksomheder

 • Virksomheder, der er omfattet af bilag 1 eller 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal ansøge om miljøgodkendelse.
 • Det anbefales, at du kontakter os, inden du ansøger, for at afklare hvilket listepunkt virksomheden hører under.
 • Miljøgodkendelsen skal søges på Byg og Miljø.
 • Du kan få vejledning til brugen af Byg og Miljø på Byg og Miljø - trin for trin

 Søg miljøgodkendelse

Når vi har modtaget din ansøgning

 • Senest 21 dage efter vi har modtaget din ansøgning, sender vi et kvitteringsbrev, der angiver, om vi mangler yderligere oplysninger, forventet sagsbehandlingstid og eventuelle andre nødvendige tilladelser.
 • Sagsbehandlingstiden for godkendelse efter bilag 1 forventes maksimalt at være 200 dage.
 • Sagsbehandlingstiden for godkendelse efter bilag 2 forventes maksimalt at være 130 dage.
 • Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget alle relevante oplysninger.

Tilsyn

 • Miljøgodkendte virksomheder skal have regelmæssige miljøtilsyn.
 • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 3. år.

Maskinværksteder

 • Maskinværksteder med et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover skal overholde maskinværkstedsbekendtgørelsen.
 • Du skal anmelde etablering, udvidelser og ændringer af virksomheden.
 • Anmeldelsen skal ske på Byg og Miljø.
 • Du kan få vejledning til brugen af Byg og Miljø på Byg og Miljø - trin for trin

Anmeld maskinværksted

Når vi har modtaget din anmeldelse

 • Vi vil inden for 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen kontakte dig, hvis vi har indsigelser.
 • Hvis du ikke hører fra os inden for 4 uger, kan du gå i gang med det anmeldte.

Tilsyn

 • Maskinværksteder skal have regelmæssige miljøtilsyn.
 • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 3. år.

Mindre forurenende virksomheder

 • Mindre forurenende virksomheder er omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Tilsyn

 • Mindre forurenende virksomheder skal have regelmæssige miljøtilsyn.
 • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 6. år.

Autoværksteder

 • Autoværksteder skal overholde autoværkstedsbekendtgørelsen.
 • Du skal anmelde etablering, udvidelser og ændringer af værkstedet.
 • Du skal anmelde virksomhedens farlig affald.
 • Anmeldelserne foregår på Virk.dk

Anmeld autoværksted

Anmeld farligt affald

Når vi har modtaget din anmeldelse

 • Vi vil inden for 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen kontakte dig, hvis vi har indsigelser.
 • Hvis du ikke hører fra os inden for 4 uger, kan du gå i gang med det anmeldte.

Tilsyn

 • Autoværksteder skal have regelmæssige miljøtilsyn.
 • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 6. år.

Renserier

 • Renserier skal overholde renseribekendtgørelsen.
 • Nye ind- og udleveringssteder skal anmeldes til os, senest 14 dage inden de tages i brug.

Tilsyn

 • Renserier skal have regelmæssige miljøtilsyn.
 • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 6. år.

Midlertidige aktiviteter

 • Midlertidige aktiviteter skal anmeldes til os, mindst 14 dage før de skal udføres.
 • Anmeldelsen skal ske på Virk.dk

Anmeld en midlertidig aktivitet

Midlertidige aktiviteter er:

 • Bygge- og anlægsarbejder.

 • Nedrivningsaktiviteter.

 • Bygningsfacadebehandling.

 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.