Spring til indhold

Nedrivningsudbud i landdistrikterne

I forbindelse med den igangværende ordning med tilskud til forskønnelse af det fysiske miljø i landdistrikterne udbyder Vordingborg Kommune nedrivning af udtjente og nedslidte bygninger.

  • Nedrivningerne vedrører såvel kommunale ejendomme som privat ejede ejendomme, hvor kommunen har påtaget sig nedrivning af nedslidte bygninger.
  • Som grundlag for udbud af den enkelte nedrivning foreligger sædvanligvis en miljøscreening, der beskriver omfanget af miljøskadelige stoffer, der fordrer særlig håndtering i henhold til gældende lovgivning.
  • Nedrivningerne udbydes enkeltvis eller i mindre grupper, alt efter nedrivningernes omfang, geografisk placering og tidsperiode for nedrivningerne.
  • Interesse for afgivelse af tilbud meddeles kommunen som angivet på oversigten, hvoraf det også fremgår, hvilke firmaer der har fået tildelt udbudte opgaver.

Oversigt over udbudte nedrivningsprojekter

Oversigten bliver løbende opdateret.

Administrationsgrundlag

Udbud af nedrivninger sker efter regelsæt, som anført i ”Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nedrivningsentrepriser”, der sætter rammerne for et fortsat godt samarbejde med entreprenører og håndværkere.