Spring til indhold

Bliv frivillig

I Vordingborg Kommune ønsker vi et frugtbart samarbejde med frivillige til gavn for både borgerne, de frivillige og arbejdspladsen. Frivillige gør allerede en stor indsats som aktive medborgere, der tager ansvar og investerer tid og kræfter i det frivillige arbejde. 

Den kultur vil vi gerne sikre os fortsætter, og vi vil gerne have mere af det. Kommunen vil altid have ansvaret for kerneopgaverne, som frivillige kan supplere - men ikke erstatte. Frivillige skal derfor tilbydes mulighed for at deltage i nye og anderledes aktiviteter og være med til at udvikle nye former for samarbejder, så Vordingborg Kommunes medarbejdere kan få ny inspiration og mere tid til kerneopgaverne.

Arbejdet skal have værdi for alle parter. Derfor har inddragelse, kommunikation, værdsættelse, forventningsafstemning og en klar rollefordeling stor betydning for, at der skabes et frugtbart samarbejde mellem frivillige og Vordingborg Kommune. En god start, vilje til kontakt og evnen til dialog er væsentlige forudsætninger for at alle kan yde en positiv indsats til gavn for både borgere, medarbejdere og de frivillige.

Om at være frivillig

Vordingborg Kommune har udarbejdet en guide, der skal gøre det nemmere at være frivillig. I guiden kan du finde nyttige informationer om det at være frivillig. Her er f.eks. noget om forsikringsforhold, børneattester og tavshedspligt samt eksempler på, hvordan frivillige og Vordingborg Kommune kan indgå aftaler om frivilligt arbejde. Som inspiration og hjælp til at opbygge klare rammer for samarbejdet er der udarbejdet forslag til aftaler og partnerskaber.

Guiden er også til ledere og medarbejdere i Vordingborg Kommune, og den skal gøre det nemmere for de forskellige afdelinger og institutioner at samarbejde med frivillige. Desuden kan guiden være ramme for at styrke og udvikle nye former for samarbejder. 
Det vil variere fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan samarbejdet bedst organiseres, og guiden er derfor først og fremmest tænkt som inspiration.

Registrering af frivillige

Enkeltpersoner, der yder frivilligt arbejde til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune, kan blive registreret i Foreningsportalen og søge om gratis lokaler til det frivillige arbejde.

Foreningsportalen gør også din frivillige indsats synlig for andre borger i Vordingborg Kommune.

For at blive registreret som frivillig i Foreningsportalen skal du have til formål at yde en frivillig indsats, der er:

  • Frivillig (uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang)
  • Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon m.v.)
  • Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
  • Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
  • En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde).

FORENINGSPORTALEN

Du registrerer dig som frivillig i Foreningsportalen. Foreningsportalen er også indgangen til at søge kommunale lokaler. Du registrerer dig ved at gå ind under login og trykke på "Tilmeld forening".

Det er dit eget ansvar at vedligeholde grundoplysningerne, herunder adresse, e-mail og telefon. De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentligt tilgængelige. Man vælger selv, om oplysningerne på kontaktpersonerne skal være offentlig tilgængelige.

Du kan kan ligeledes angive, hvilke aktiviteter du tilbyder, og dermed vil borgere kunne søge i Foreningsportalen og se hvilken frivillig indsats du tilbyder. 

Det er ud fra kontaktoplysningerne, at Afdeling for Kultur og Fritid sender forskellig information ud til frivillige. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne bliver opdateret, så vigtig information ikke går tabt. 

Du registrerer dig som frivillig her

Bliv Online Befriender!

Fra 1. november 2021 er Online Befriender ikke længere tilgængelig i Vordingborg Kommune.

Online Befriender er en online videoplatform, der understøtter videosamtaler mellem frivillige og brugere, baseret på fælles interesser. Det er let at oprette en profil, og det er enkelt at bruge – hvor og når du vil.

Formålet med Online Befriender er at øge sårbare og ensommes sociale kontakter gennem meningsfulde samtaler, fordi helt almindelige samtaler er noget af det vigtigste for at sikre et godt helbred og et meningsfuldt liv - også for de personer, der er frivillige! Online Befriender har altså fokus på, at samtalerne skal være ligeværdige og almenmenneskelige – og ikke baseret på en ”hjælper og offer”-rollefordeling.

Som frivillig bliver du certificeret gennem e-learning, som klæder dig på til gode samtaler med sårbare mennesker. Materialet kommer blandt andet ind på:

  • Hvordan man vedligeholder samtaler
  • Hvordan man afslutter samtaler på en god og værdig måde
  • Hvordan du undgår at indtage en hjælper-rolle over for brugeren
  • Hvad du kan gøre, hvis samtalen ikke går som ønsket

Som frivillig har du adgang til supervision hos firmaet bag Online Befriender, Connec, hvis du oplever, at samtalerne ikke går godt. Derudover kan du altid komme med forslag til forbedringer eller udvikling af Online Befriender.

Vil du være frivillig? 

Du skal være fyldt 18 år og have adgang til en pc med webcam og mikrofon/højtalere eller en smartphone eller tablet. Du behøver ikke bo i Vordingborg Kommune for at være frivillig. 

Send en mail med dit navn og telefonnummer til bliv-frivillig-vordingborg@connec.dk. Du vil umiddelbart herefter modtage en mail med en voucher-kode og en instruktion i, hvordan du opretter dig som frivillig. Så er du i gang og kan påbegynde den online frivillig-uddannelse. Når du har bestået, er du klar til din første videosamtale som Online Befriender.