Spring til indhold

Bliv frivillig

I Vordingborg Kommune ønsker vi et frugtbart samarbejde med frivillige til gavn for både borgerne, de frivillige og arbejdspladsen. Frivillige gør allerede en stor indsats som aktive medborgere, der tager ansvar og investerer tid og kræfter i det frivillige arbejde. 

Den kultur vil vi gerne sikre os fortsætter, og vi vil gerne have mere af det. Kommunen vil altid have ansvaret for kerneopgaverne, som frivillige kan supplere - men ikke erstatte. Frivillige skal derfor tilbydes mulighed for at deltage i nye og anderledes aktiviteter og være med til at udvikle nye former for samarbejder, så Vordingborg Kommunes medarbejdere kan få ny inspiration og mere tid til kerneopgaverne.

Arbejdet skal have værdi for alle parter. Derfor har inddragelse, kommunikation, værdsættelse, forventningsafstemning og en klar rollefordeling stor betydning for, at der skabes et frugtbart samarbejde mellem frivillige og Vordingborg Kommune. En god start, vilje til kontakt og evnen til dialog er væsentlige forudsætninger for at alle kan yde en positiv indsats til gavn for både borgere, medarbejdere og de frivillige.

Om at være frivillig

I menuen til højre på denne side kan du finde nyttige informationer om at være frivillig. Her er f.eks. noget om forsikringsforhold, børneattester og tavshedspligt samt eksempler på, hvordan frivillige og Vordingborg Kommune kan indgå aftaler om frivilligt arbejde. Som inspiration og hjælp til at opbygge klare rammer for samarbejdet er der udarbejdet forslag til aftaler og partnerskaber.

Registrering af frivillige

Enkeltpersoner, der yder frivilligt arbejde til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune, kan blive registreret i Foreningsportalen og søge om gratis lokaler til det frivillige arbejde.

Foreningsportalen gør også din frivillige indsats synlig for andre borger i Vordingborg Kommune.

For at blive registreret som frivillig i Foreningsportalen skal du have til formål at yde en frivillig indsats, der er:

  • Frivillig (uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang)
  • Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon m.v.)
  • Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
  • Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
  • En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde).

FORENINGSPORTALEN

Du registrerer dig som frivillig i Foreningsportalen. Foreningsportalen er også indgangen til at søge kommunale lokaler. Du registrerer dig ved at gå ind under login og trykke på "Tilmeld forening".

Det er dit eget ansvar at vedligeholde grundoplysningerne, herunder adresse, e-mail og telefon. De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentligt tilgængelige. Man vælger selv, om oplysningerne på kontaktpersonerne skal være offentlig tilgængelige.

Du kan kan ligeledes angive, hvilke aktiviteter du tilbyder, og dermed vil borgere kunne søge i Foreningsportalen og se hvilken frivillig indsats du tilbyder. 

Det er ud fra kontaktoplysningerne, at Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling sender forskellig information ud til frivillige. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne bliver opdateret, så vigtig information ikke går tabt. 

Du registrerer dig som frivillig her