Spring til indhold

Skolebuskort

Skolebuskort til kommunal skolebus

Hvis eleven er kørselsberettiget og tilbydes kørsel med den kommunale skolebus, vil eleven i den første uge efter sommerferien få udleveret et gratis kommunalt skolebuskort af skolesekretæren.

Det gamle kort skal bruges indtil et nyt er udleveret.

0. klasser kører i starten af skoleåret uden kort, indtil de får et nyt.

 

Skolebuskort til offentlig buslinje

Hvis eleven tilbydes kørsel med offentlig bus, vil eleven få udleveret et gratis DOT-buskort (rejsekort-type).

Ved starten af et nyt skoleår, vil de kørselsberettigede elever, som ikke tidligere har haft et DOT-buskort, automatisk få dette udleveret af skolesekretæren i den første uge efter sommerferien.

De kørselsberettigede elever, som allerede har et DOT-bus, skal i forbindelse med skift til nyt skoleår blot beholde kortet, da kørselskontoret vil sørge for at det elektronisk gives ny gyldighedsperiode for det kommende skoleår.  

Kørselsberettigede elever, som skifter skole eller adresse skal have nyt DOT-buskort. Dette sker automatisk i forbindelse med nyt skoleår, hvor kortet udleveres af skolesekretæren.

Selvbetalt DOT-skolebuskort

DOT-skolebuskortet kan bestilles af alle elever i grundskolen, uanset om det er folkeskole, privatskole eller friskole.

BESTIL SELVBETALT DOT-SKOLEBUSKORT

Folkeskoleelever skal bestille kortet på ovenstående link. Privatskole- og friskoleelever skal bestille DOT-skolebuskortet hos skolesekretæren på egen skole.

  • DOT-skolebuskortet kan kun udstedes til det antal zoner, som er nødvendigt ved befordring imellem din folkeregisteradresse og skolen.
  • Hvis du skal bruge bussen på alle skoledage er det billigere at købe et DOT-skolebuskort end at benytte rejsekort eller kontantbillet.       
  • På rejseplanen.dk kan du selv se, hvor mange zoner du skal betale for.      
  • Når du har bestilt kortet, vil kørselskontoret videregive din bestilling til Movia. Når kortet er færdigt, vil det blive sendt direkte fra Movia til din adresse.
  • Ekspeditionstiden er 2-3 uger.
  • Kørselskontoret betaler prisen for dit kort til Movia, men vil senere sende en opkrævning til en af dine forældre via e-boks eller med brev. 
  • Opkrævninger for buskort, som er bestilt i perioden juni-juli, udsendes i løbet af august måned. Buskort, som er bestilt herefter, vil blive opkrævet efter ca. 30 dage. 

Priser for Movia Syd (skoleår 2022/23)

2 zoner - 1.500 kr.- 
3 zoner – 1.575 kr.
4 zoner - 2.400 kr.
5 zoner - 3.250 kr.
6 zoner – 3.890 kr.
7 zoner – 4.530 kr.
8 zoner - 5.165 kr.
Alle zoner – 5.825 kr.