Spring til indhold

Kombinationstilbud

Som forælder i Vordingborg Kommune har du mulighed for at kombinere en fleksibel børnepasser med dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser. En fleksibel børnepasser er en voksen kvinde eller mand, som du ansætter til at passe dit barn i det eget hjem, hvis du på grund af arbejde har et pasningsbehov, som er udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid f.eks. om natten. Kombinationstilbuddet giver mulighed for, at dit barn f.eks. kan blive passet af en person, som barnet kender, når du/I arbejder på skæve tidspunkter. 

Hvad er et kombinationstilbud?

Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser. 

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads på 48 timer i et dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Timerne opgøres over en periode på 4 uger.

Hvem kan søge om kombinationstilbud?

Kombinationstilbuddet er til enlige forsørgere og til forældre, hvor begge forældres arbejde medfører et pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kombinationstilbuddet skal gives til forældre, hvis begge forældres beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Forældre med børn i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen kan ikke benytte sig af kombinationstilbuddet.

Priser og tilskud

Du kan kun få tilskud til fleksibel pasning i tidsrum, hvor både du og/eller din ægtefælle eller eventuelle samlever er forhindret i selv at passe barnet på grund af arbejde. 

Når du søger om at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du definere, hvor mange timer du ønsker en institutionsplads/dagpleje, og hvor mange timer du ønsker fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit fordelt på minimum en 4 ugers periode.

Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen, heraf skal den del, der handler om den fleksible pasning uden for dagtilbuddet være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. En fuldtidsplads svarer til den fulde åbningstid i daginstitutioner/dagplejen.

Ønsker du f.eks. 28 timer i dagtilbud og 20 timer i den fleksible ordning, bliver beregning af institutionspladsen opgjort efter 28 timer i forhold til hvad en heltidsplads koster, med en max forældrebetaling på 25 %. Du skal derudover selv betale minimum 25 % af den samlede pasningsudgift til den fleksible passer.

Du skal sende dokumentation for det faktiske pasningsbehov.

Godkendelse og tilsyn

Vordingborg Kommune indhenter straffeattest og børneattest på den fleksible børnepasser. 

Vordingborg Kommune skal godkende den fleksible børnepasser og pasningsaftalen. Den fleksible børnepasser skal være minimum 18 år og have dokumenteret danskkundskaber.

Vordingborg Kommune skal godkende aftalen og føre tilsyn med ordningen 1 gang årligt.

Sådan søger du om et kombinationstilbud til dit barn

Når du søger om at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du definere, hvor mange timer du ønsker en institutionsplads/dagpleje, og hvor mange timer du ønsker fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit fordelt på minimum en 4 ugers periode.

Du betragtes som arbejdsgiver, når du ansætter en fleksibel børnepasser i dit eget hjem. Du har i den forbindelse pligt til at indberette til ATP og til at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Du skal selv finde en fleksible børnepasser. Vordingborg Kommune skal godkende den fleksible børnepasser og pasningsaftalen.

Den fleksible børnepasser skal være minimum 18 år og have dokumenteret danskkundskaber.

Vordingborg Kommune indhenter straffeattest og børneattest på den fleksible børnepasser.

Ønsker du at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du kontakte Afdeling for Dagtilbud og Skoler.

Praktiske oplyser om kombinationstilbud.
Ansøgning om tilskud til fleksibel pasning.
Aftale om fleksibel pasningsordning (jf. Dagtilbudsloven § 85a).