Spring til indhold

Flextur

Flextur er et generelt tilbud til borgerne i Vordingborg Kommune. Movias Flexturs-ordning giver mulighed for at bestille kørsel til en lav takst. Ordningen er ment som en hjælp til de borgere, der ikke har mulighed for at benytte almindelig offentlig transport eller har andre køremuligheder, fx på grund af lang afstand til offentlig transport og ikke egen bil eller nogen til at køre for sig.

Grundtaksten for borgernes egenbetaling er pr. 1. december 2023 sat til 54 kr. pr. tur. Denne pris er inklusiv de første 10 km kørsel. Derudover er der en egenbetaling pr kørt km på 7 kr. pr km mellem 10-20 kilometers kørsel og 14 kr. pr. km over 20 kilometers kørsel.

Movia har meddelt at grundtaksten ændres til 60 kr. pr. tur i forbindelse med trafikselskabernes årlige prisregulering pr. 21.  januar 2024. Kilometer-betalingen stiger samtidig til 8 kr. pr km mellem 10-20 kilometers kørsel og 15 kr. pr. km over 20 kilometers kørsel. Der er fortsat halv pris for børn under 16 år og 10 procent rabat ved brug af online bestilling.

Du bestiller selv din  Flextur  på Movias hjemmeside https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/flextur/bestilling-af-flextur/