Spring til indhold

Retningslinjer for udbud og indkøb

  • Retningslinjer for udbud og indkøb omfatter al kommunal virksomhed i Vordingborg Kommune og gælder for samtlige kommunale indkøb af varer, service- og tjenesteydelser. 
  • Retningslinjerne omfatter ikke bygge- og anlægsområdet.
  • Alle aftaler, der er indgået centralt, er forpligtende for alle, der foretager decentralt indkøb i Vordingborg Kommune.
  • Retningslinjerne for udbud og indkøb er samtidig Vordingborg Kommunes beskrivelse af, hvilke kriterier der politisk lægges vægt på i vurderingen af et tilbud fra en privat eller offentlig virksomhed.
  • Kommunen sender hvert år en lang række opgaver i udbud hos private virksomheder. 

 Læs mere om vores retningslinjer for udbud og indkøb