Spring til indhold

Landsbypulje

Vordingborg Kommune administrerer en særlig pulje til udvikling af byer og landdistrikter (Landsbypuljen), hvor der kan søges tilskud til forskønnelse af det fysiske miljø i kommunen. Det være sig nedrivning af en udtjent bolig eller renovering af en bevaringsværdig bolig. Tilskudsordningen omfatter ikke Vordingborg By.

Landsbypuljen er en boligsocial ordning, der skal sikre gode boligforhold. Dette gøres blandt andet ved en opsøgende boligsocial indsats med tilskud til privatejede boliger og udlejningsboliger.
Indsatsen omfatter :

 • Sikring af gode boliger via kondemnering, nedrivning og renovering.
 • Etablering af fællesskabende byrum i levedygtige landsbyer, lokalcentre med byvækst og bosætning samt i Stege og Præstø (her primært til realisering af projekter på havnene).
 • Tilskud til renovering af forsamlingshuse og lignende.

Tilskud til privatejede ejendomme :

Der prioriteres at forskønne det fysiske miljø, særligt i landdistrikterne, på steder der er synlige for offentligheden, ud til befærdet vej, eller med en markant placering i landskabet.

Til privatejede ejendomme gives der tilskud til :

 • Nedrivning af faldefærdige og skæmmende boliger der er til gene for omgivelserne.
 • Udvendig renovering af nedslidte bevaringsværdige boliger (registreret med bevaringsværdi SAVE 1-4).
 • Udvendig renovering af nedslidte forsamlingshuse og lignende.

Der behandles ansøgninger efter ansøgningsfrister to gange årligt: 1. april og 1. oktober.

Søg tilskud til renovering

Grundlæggende kriterier for tilskud til renovering:

 • Der gives tilskud til renovering af nedslidte bevaringsværdige boligers klimaskærm, der fastholder eller højner bevaringsværdien, er synlig fra offentlig vej og/eller i nærheden af Margueritruten, Camønoen eller seværdigheder.
 • Boliger der er registreret med SAVE-værdi 1-2 (bevaringsværdi) kan opnå tilskud på op til 50 % af udgifterne, og boliger med SAVE-værdi 3-4 kan opnå tilskud på op til 25 % af udgifterne. (For ejendomme der ikke er registreret med en bevaringsværdi vil denne kunne rekvireres.)
 • Der gives tilskud på op til 100.000 kr. pr. boligejendom.
 • Der kan stilles krav om tilbagebetaling af tilskud ved salg af ejendom, hvis salgspris øges som følge af tilskud fra puljen.
 • Du ansøger ved at udfylde dette skema. Den udfyldte ansøgning inklusiv relevante bilag sendes via borger.dk til kommunen. Husk at skrive Ansøgning til Landsbypulje i emnefeltet.

Søg tilskud til nedrivning

Grundlæggende kriterier for tilskud til nedrivning:

 • Boligen har en synlig beliggenhed og/eller er til gene for omgivelserne.
 • Boligen er synlig fra offentlig vej og/eller i nærheden af Margueritrute, Camønoen eller seværdigheder.
 • Der gives tilskud på op til 100.000 kr. pr. boligejendom.
 • Der kan stilles krav om tilbagebetaling af tilskud ved statusskift, f.eks. ved salg af ejendom, hvis salgsprisen øges som følge af tilskud fra puljen.
 • Der gives ikke tilskud til nedrivning med henblik på efterfølgende opførelse af ny bolig/bygning.
 • Du ansøger ved at udfylde dette skema. Den udfyldte ansøgning inklusiv relevante bilag sendes via borger.dk til kommunen.Husk at skrive Ansøgning til Landsbypulje i emnefeltet.