Spring til indhold

Landsbypulje

Vordingborg Kommune administrerer en særlig pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen), hvor der kan søges tilskud til forskønnelse af det fysiske miljø i hele kommunen – dog med undtagelse af Vordingborg by. 

Landsbypuljen er en boligsocial ordning, hvis primære formål er at sikre gode boligforhold i byer og på landet. Dette gøres blandt andet ved hjælp af tilskud til privatejede boliger og udlejningsboliger samt ved en opsøgende boligsocial indsats.

En boligsocial indsats omfatter:

 • Sikring af gode boliger via kondemnering og nedrivning
 • Etablering af fællesskabende byrum i levedygtige landsbyer, lokalcentre med byvækst og bosætning samt i Stege og Præstø (her primært til realisering af projekter på havnene)
 • Tilskud til renovering af forsamlingshuse

Til privatejede ejendomme gives der tilskud til:

 • Nedrivning af faldefærdige og skæmmende boliger eller forsamlingshuse
 • Udvendig renovering af nedslidte forsamlingshuse eller bevaringsværdige boliger (registreret med bevaringsværdi SAVE 1-4)

Der behandles ansøgninger efter ansøgningsfrister to gange årligt: 1. april og 1. oktober.

Søg tilskud til renovering

Grundlæggende kriterier for tilskud til renovering:

 • Der gives tilskud til renovering af nedslidte bevaringsværdige boligers klimaskærm, der fastholder eller højner bevaringsværdien
 • Boligen er synlig fra offentlig vej og/eller i nærheden af Margueritruten, Camønoen eller seværdigheder.
 • Boliger der er registreret med SAVE-værdi 1-2 (bevaringsværdi) kan opnå tilskud på op til 50 % af udgifterne, og boliger med SAVE-værdi 3-4 kan opnå tilskud på op til 25 % af udgifterne. (For ejendomme der ikke er registreret med en bevaringsværdi vil denne kunne rekvireres.)
 • Der kan gives tilskud på op til 100.000 kr.
 • Der kan stilles krav om tilbagebetaling af tilskud ved salg af ejendom hvis salgspris øges som følge af tilskud fra puljen.
 • Du ansøger ved at udfylde dette skema. Den udfyldte ansøgning inklusiv relevante bilag sendes via Borger.dk til kommunen. Husk at skrive Ansøgning til landsbypuljen i emnefeltet

Søg tilskud til nedrivning

Grundlæggende kriterier for tilskud til nedrivning:

 • Boligen har en synlig beliggenhed og er til gene for omgivelserne.
 • Boligen er synlig fra offentlig vej og/eller i nærheden af Margueritruten, Camønoen eller seværdigheder.
 • Der kan gives tilskud på op til 100.000 kr. pr. boligejendom.
 • Der kan stilles krav om tilbagebetaling af tilskud ved salg af ejendom, hvis salgsprisen øges som følge af tilskud fra puljen
 • Du ansøger ved at udfylde dette skema. Den udfyldte ansøgning inklusiv relevante bilag sendes via borger.dk til kommunen. Husk at skrive Ansøgning til landsbypuljen i emnefeltet